Meester Kackadorisprijs 2021 voor het Artsen Covid Collectief

01 OKT 2021 18:00 | Vereniging tegen de Kwakzalverij

De jaarlijkse Meester Kackadorisprijs van de Vereniging tegen de Kwakzalverij is dit jaar toegekend aan het Artsen Covid Collectief. Dit collectief is verkozen tot winnaar, omdat deze, volgens de vereniging tegen de kwakzalverij, het nut van de reguliere aanpak van de Covid-pandemie in twijfel trok. De prijs zal op 2 oktober worden uitgereikt.

Het Artsen Covid Collectief is door de vereniging tegen de kwakzalverij uitgeroepen als winnaar, omdat deze volgens hen het afgelopen anderhalf jaar het medisch beroep in diskrediet heeft gebracht door stelselmatig het nut in twijfel te trekken van de reguliere aanpak van de covid-pandemie. „De adviezen en meningen van het collectief wijken sterk af van de in de beroepsgroep voorgestane succesvolle aanpak. Het is niet denkbeeldig dat daardoor dodelijke slachtoffers vallen. Het collectief wendt zich via zijn website, in open brieven en in paginagrote advertenties tot de bevolking zonder daarbij het wetenschappelijk debat aan te gaan”, aldus VtdK. Twee andere genomineerden, de KNMG en het tijdschrift HP/De Tijd zijn afgevallen als potentiële winnaars voor de jaarlijkse Meester Kackadorisprijs.

Het collectief wekt, volgens de vereniging tegen kwakzalverij, de suggestie te worden gesteund door een grote groep artsen, zonder daar helderheid over te geven. Het collectief komt met maar 15 namen naar buiten, maar meldt tweeduizend sympathisanten te hebben. Zijn dat allemaal artsen – hetgeen onwaarschijnlijk is – dan nog betreft het niet meer dan 3 procent van de artsenpopulatie. De artsen die namens het collectief naar buiten treden zijn veelal van alternatieve snit, het gaat vooral om homeopaten.

De Vereniging tegen de Kwakzalverij reikt haar jaarlijkse Meester Kackadorisprijs uit aan ‘instellingen, personen of ondernemingen die in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de verspreiding in daad, woord of geschrift van de kwakzalverij in Nederland’.

De prijs zal op zaterdag 2 oktober, voorafgaand aan het middagsymposium, worden uitgereikt in De Nieuwe Liefde in Amsterdam. De winnaar, die afgelopen week op de hoogte is gesteld, krijgt de gelegenheid met een repliek te komen.

Meer binnen de rubriek Gezondheid