Kackadorisprijs voor hoofdofficier van justitie

30 SEP 2022 20:00 | Vereniging tegen de Kwakzalverij

OM gebruikt kwakzalvers als medisch deskundigen

Bij een jonge man is tijdens een nekmanipulatie door een Haarlemse chiropractor een herseninfarct opgetreden, met als gevolg levenslange invaliditeit en 100% zorgbehoefte bij de voordien gezonde man. Bij de strafrechtszaak tegen deze chiropractor zijn door de medisch officier van justitie, mevrouw mr. C.N. Brugman, twee chiropractoren uitgenodigd maar geen neuroloog. Deze twee ‘deskundigen’ beweerden dat de beklaagde chiropractor had gehandeld volgens de ‘beroepsnorm‘ van de Nederlandse Chiropractoren Associatie en dat de manipulatie niet de oorzaak was van het herseninfarct. De medisch officier realiseerde zich kennelijk niet dat deze beroepsnorm door de chiropractoren zelf is bedacht en aanzienlijk verschilt van de richtlijnen van neurologen en orthopeden. Dat chiropractie een gezelschap van krakers is dat alle kwalen toeschrijft aan scheefstanden van de wervels en waarvan het nut wetenschappelijk nimmer is aangetoond, daarvan heeft de medisch officier – en in haar kielzog de rechter – zich kennelijk geen rekenschap gegeven. 

De in een eerdere civiele procedure geconsulteerde hoogleraar neurologie achtte een causaal verband tussen de toegepaste levensbedreigende nekmanipulatie en de opgetreden complicatie bewezen. De rechter volgde echter de medisch onzinnige verklaringen van de chiropractoren en besloot tot vrijspraak. 

De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) heeft daarom besloten de Meester Kackadorisprijs 2022 toe te kennen aan het Openbaar Ministerie. Jaarlijks wordt deze prijs door de VtdK uitgereikt aan de persoon of organisatie die de kwakzalverij in ruime mate te heeft bevorderd (maar zonder zelf kwakzalverij te bedrijven).

Volgens mevrouw mr. S.J.S. Preenen, hoofdofficier van justitie van het arrondissement waaronder mevrouw Brugman valt, nemen officieren van justitie nooit beslissingen op persoonlijke titel, maar als functionaris van het Openbaar Ministerie (OM). Op haar eigen verzoek zal daarom de Meester Kackadorisprijs dit jaar aan haar worden uitgereikt. Dit gebeurt op zaterdag 1 oktober, op het jaarlijkse symposium van de VtdK in Amsterdam, dit jaar gewijd aan de pretenties van leefstijlgeneeskunde. 

Inlichtingen bij em.prof. dr. Michiel W. Hengeveld, juryvoorzitter 06-12101162 vtdkpers@gmail.com www.kwakzalverij.nl

Meer binnen de rubriek Alternatieve geneeskunde