Vereniging tegen de Kwakzalverij: "De overheid bevordert kwakzalverij"

18 AUG 2022 16:51 | Vereniging tegen de Kwakzalverij

Genomineerden voor de meester Kackadorisprijs 2022 van de Vereniging tegen de Kwakzalverij

Jaarlijks wordt door de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) de meester Kackadorisprijs uitgereikt aan een persoon of organisatie die de kwakzalverij in ruime mate te heeft bevorderd (maar zonder zelf kwakzalverij te bedrijven). Opvallend is dat onder de vijf genomineerden voor deze prijs dit jaar drie personen een (semi)overheidsfunctie hebben. Het gaat om (1) Minister mw. ir. C.E.G. (Karien) van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inhoudelijk verantwoordelijk voor het programma Stimulering Arbeidsmarktpositie (STAP) van het UWV; (2) de hr. prof.mr. J.G (Jaap) de Hoop Scheffer, voorzitter van het Kapittel der Civiele Orden; en (3) mw. mr. C.N. Brugman, officier van justitie bij het Expertisecentrum Medische Zaken van het Openbaar Ministerie. 

Het UWV-programma STAP kent scholingssubsidies toe aan opleidingen tot betaald werk.  Onder die opleidingen zit een aanzienlijk aantal cursussen in aperte kwakzalverij. Het UWV stelt dat het slechts uitvoeringsorgaan is en deze cursussen moet subsidiëren. Daarom wordt de uiteindelijk verantwoordelijke minister van SZW, Karien van Gennip, en met haar de Toetsingskamer Kwaliteitscontrole STAP Opleidingen, genomineerd. 

Het Kapittel is het uitvoeringsorgaan dat toeziet op het stelsel van Koninklijke onderscheidingen, sinds 2014 onder voorzitterschap van Jaap de Hoop Scheffer. Jaarlijks deelt hij lintjes uit aan kwakzalvende artsen, ondanks protest van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. 

Mevrouw Brugman was namens het Openbaar Ministerie betrokken bij een zaak tegen een chiropractor na wiens behandeling door nekmanipulatie een gezonde jongeman levenslang invalide werd. Zij koos ervoor als ’deskundigen’ twee chiropractors in te schakelen. Zo werd de uitkomst – namelijk vrijspraak – van te tevoren al waarschijnlijk. 

De twee overige genomineerden zijn: (4) het tv-programma Op1, dat false balance verslaggeving bedrijft door overduidelijke onzin van antivaxers veel te veel ruimte te geven; (5) het tijdschrift Ouders van Nu, dat kwakzalverij als osteopathie, homeopathie en acupunctuur aanbeveelt bij klachten van kleine kinderen.  

De winnaar van de meester Kackadorisprijs 2022 zal 1 oktober worden bekend gemaakt op de jaarlijkse symposiumdag van de VtdK in Amsterdam, dit jaar gewijd aan de pretenties van de leefstijlgeneeskunde. Verdere informatie is te vinden op www.kwakzalverij.nl 

Meer binnen de rubriek Medisch specialisme