Het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) viert 150-jarig bestaan

02 MRT 2023 12:00 | KNAG

Vandaag viert het KNAG zijn 150-jarig bestaan. Met diverse activiteiten verspreid over het jaar is er aandacht voor het centrale thema ‘Wereld in transitie’. Het KNAG is de beroepsvereniging van geografen en wil ruimtelijke vraagstukken breed onder de aandacht brengen.  

Eelko Postma, directeur van het KNAG, noemt het een presentatie dat aardrijkskundigen al 150 jaar binnen het KNAG samenwerken aan het beter begrijpen van de wereld, veraf en dichtbij: "Wie zich betrokken voelt bij wat er in de wereld en met planeet aarde gaande is, weet dat er enorme uitdagingen zijn, zoals klimaat en energie, geopolitiek en migratie. Het zijn kwesties die met elkaar verweven zijn in een samenspel dat van gebied tot gebied verschilt. Kennis hiervan is onmisbaar voor ieders leven, onze samenleving en de toekomst van de aarde.” 

Maart 2023: in de tentoonstelling Open kaart bij Allard Pierson zijn kaarten en objecten uit de KNAG-collectie te zien. Tijdens de studiedag toekomstige examenprogramma’s denken docenten, lerarenopleiders en curriculumdeskundigen na over de wat jongeren zouden moeten leren in het vak aardrijkskunde.  

Juni 2023: een special van het tijdschirft Geografie, waarin de gastredactie inzoomt op 50 jaar veranderend onderwijs, ontwikkelingen in de wetenschap en het brede werkveld waarin geografen opereren. Tijdens het lustrumcongres Ruimte voor Transitie komen geografen uit alle vakgebieden bij elkaar om kennis uit te wisselen en zich te laten inspireren over de ruimtelijke toekomst van Nederland. Bij het filmfestival Ode aan de aarde worden vier films vertoond die samen een divers beeld geven van de planeet.  

Najaar: tijdens het veldwerk jongerenparticipatie eigen leefomgeving kunnen docenten hun leerlingen aan de slag zetten om data te verzamelen over hun eigen omgeving die daadwerkelijk zullen worden gebruikt in onderzoek van geografische instanties. Op de jaarlijkse KNAG Onderwijsdag komen zo’n duizend aardrijkskundedocenten bij elkaar, om meer te leren over een wereld in transitie.  

Hele jaar door: de GIS-modules van Esri Nederland bevatten vraagstukken die in Nederland spelen; docenten kunnen deze lespakketten gratis gebruiken. In de Aardrijkskunde Filmwedstrijd leggen middelbare scholieren de wereld om zich heen vast met film. In oktober is de grote finale.  

Op de lustrumwebsite www.150jaarknag.nl is informatie over alle activiteiten te vinden.  

Meer informatie over hoe het de afgelopen anderhalve eeuw met het KNAG ging .

Meer binnen de rubriek Wetenschap