'Bedrijfsleven en overheid moeten nu gaan zorgen dat natuurherstelwet van de grond komt'

18 JUN 2024 13:10 | ASN Bank
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Roel Nozeman

Aanleiding:
Afgezwakte natuurherstelwet alsnog van kracht, maar tegenstand in Europese landen blijft groot - NRC

Het succes van de nieuwe natuurherstelwet hangt af van hoe serieus lidstaten en Europese Commissie er nu mee aan de slag gaan. Met de rechtse wind die binnen Europa waait, en daarmee het kritische geluid tegen natuur- en klimaatwetgeving, is de uitvoering allerminst zeker.  

Het is cruciaal dat de overheid nu gaat zorgen voor een nationaal herstelplan zoals blijkt uit onderzoek in opdracht van ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

De verplichtingen van de natuurherstelwet zorgen weliswaar voor hoge kosten – voor Nederland rond de 76 miljard euro tot 2050 – maar de opbrengsten zijn met meer dan 129 miljard euro nog groter. 

PwC en het World Economic Forum liet in 2020 al zien dat maar liefst de helft van het wereldwijde bnp afhankelijk is van de natuur. Verlies van biodiversiteit en natuur kostte de wereld al tientallen triljoenen. Het voorkomen van schade aan natuur is veel goedkoper dan de schade in de toekomst te herstellen. 

Nog steeds worden natuur en economie gepositioneerd als twee aparte werelden, terwijl natuurherstel tot 2030 wereldwijd 395 miljoen banen kan opleveren. Uit een rapport van DNB bleek dat 510 miljard euro aan investeringen van de Nederlandse financiële sector in zeer hoge mate afhankelijk is van de natuur. Het inzichtelijk maken van de waarde van natuur en de kosten van natuurverlies is noodzakelijk en laat zien dat de natuur een plek dient te krijgen in de economie. 

ASN Bank en Foundation for Sustainable Development hebben met het rapport Make Nature Count aangetoond dat natuurherstel zowel op korte als lange termijn kansen biedt voor de samenleving en voor het bedrijfsleven. 

Invloedrijke partijen in de voedselproductieketen zoals supermarkten, de financiële sector en de overheid moeten nu gaan zorgen dat natuurherstel van de grond komt en ook financieel loont voor partijen die de natuur herstellen. 

De natuur en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, natuur en economie hebben elkaar nu en in de toekomst keihard nodig. We moeten onze natuur beschermen en de waarde van de natuur veel beter meenemen in besluitvorming. 

Bij plaatsing van quote vermelden: Roel Nozeman - Expert Biodiversiteit bij ASN bank Bronnen: https://www.lto.nl/wp-content/uploads/2024/03/Impact-Assessment-Europese-Natuurherstelverordening-2.pdf https://www.asnbank.nl/nieuws-pers/neem-de-waarde-van-de-natuur-mee-in-financiele-besluitvorming-.html https://www.dnb.nl/media/4c3fqawd/indebted-to-nature.pdf https://www3.weforum.org/docs/WEF_New_Nature_Economy_Report_2020.pdf

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid