Alkmaarse ImpactBuying past board aan om wereldspelers in de retail te bedienen

05 JUN 2024 08:20 | ImpactBuying

Steeds meer internationale retailers roepen de hulp in van het Alkmaarse ImpactBuying om hun ketens transparant te maken. Wereldleider Domino’s Pizza is daarvan het meest recente voorbeeld. Met de aanpassing in de board is ImpactBuying klaar om nog beter aan deze internationale vraag te voldoen. Oprichter Marjan de Bock-Smit, voorheen co-CEO, gaat zich als non-executive directeur richten op deze doelstellingen. 

ImpactBuying B.V. is specialist in data-verzameling en data-verificatie van complexe internationale waardeketens voor (met name) de retailsector en is in sneltreinvaart internationaal marktleider geworden. Grote partijen zoals Domino’s Pizza, Holland & Barrett maar ook Jumbo, Ahold Delhaize en Action schakelen de hulp van het Alkmaarse bedrijf in. Zij hebben betrouwbare data nodig over wat zich afspeelt in hun ketens. Zo moeten zij aantonen dat er geen sprake is van ontbossingen en het schenden van mensenrechten. Ook moeten zij laten zien wat zij doen om CO2-uitstoot te reduceren en leefbaar loon te garanderen.  

De wijzigingen die nu doorgevoerd worden is dat Marjan de Bock-Smit, voorheen co-CEO, de rol van non-executive directeur krijgt. Leontien Hasselman – Plugge wordt daarmee CEO in plaats van co-CEO. Moniek van Roon blijft in haar rol van COO maar treedt toe als aandeelhouder van het bedrijf.

De waardeketens van grote retailers strekken zich wereldwijd uit. ,,Europese wetgeving vereist dat bedrijven zicht hebben en verantwoording afleggen over alle delen van hun ketens. Het gaat daarbij om enorme hoeveelheden data,” zegt Hasselman-Plugge.  

Marjan de Bock-Smit: ,,Ons klantenbestand groeit iedere maand met internationale klanten. Zij verlangen van ons een sterke lokale vertegenwoordiging. Dat betekent dat we experts ter plekke hebben die de wetgeving kennen, de taal spreken en langdurige relaties kunnen opbouwen met lokale producenten en leveranciers.”  

Voor internationale spelers, met een afzetmarkt in Europa, is het essentieel om geverifieerde product- en ketendatasets te hebben waarmee zij voldoen aan Europese wetgeving zoals CSRD, EUDR en CSDDD. Hasselman-Plugge: ,,Wij stellen onze klanten in staat het verhaal of de claim op hun product te verifiëren door allereerst de keten inzichtelijk te maken en de bewijzen rechtstreeks bij de leveranciers, waar dan ook ter wereld, op te halen. Vijftien jaar ervaring en de combinatie van software, data-assurance en kennis hebben gezorgd voor onze positie als marktleider in Noordwest-Europa.” 

 Naast de internationalisering blijft de Bock-Smit zich, samen met COO Moniek van Roon, bezighouden met innovatie. ,,Hoe kunnen we met de inzet van nieuwe technologieën zoals AI onze service optimaliseren en op grotere schaal verificatie mogelijk maken? En hoe kan de enorme dataverzameling die ketentransparantie met zich meebrengt, efficiënter voor zowel klanten als leveranciers?” 

ImpactBuying is ervan overtuigd dat grote retailers een positieve impact kunnen en moeten maken op een duurzame wereld. ,,Ook als daar niet direct winst uit komt, zijn grote bedrijven bereid om te investeren in duurzaamheid los van wat de wetgever van hen vraagt," zegt De Bock-Smit. ,,Zij willen hun inkoopmacht inzetten als inkoopkracht voor duurzaamheid en een eerlijke verdeling van kansen en welvaart." 

Leontien Hasselman-Plugge is CEO van ImpactBuying, het Alkmaarse bedrijf dat wereldspelers in de retailmarkt helpt hun waardeketens transparant en duurzaam te maken.

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid