Presentatie officiële zilveren 20 euromunt Team Belgium voor Olympische Spelen

25 JUN 2024 11:15 | Koninklijke Nederlandse Munt Nederland

Vandaag, op iets meer dan een maand voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen 2024 in Parijs, werd de Belgische 20 euromunt voorgesteld en overhandigd aan Cédric Van Branteghem (CEO) en Jean-Michel Saive (voorzitter). De CEO en voorzitter van BOIC zijn beiden olympiërs met een rijkgevuld sportief palmares. De munt, die geheel in het teken staat van Team Belgium, werd overhandigd door Giovanni Van de Velde, muntmeester van de Koninklijke Munt van België (KMB).

Het is inmiddels traditie dat de Koninklijke Munt van België de olympische equipe, die onder de naam Team Belgium deelneemt aan de Olympische (Zomer)Spelen, een hart onder de riem steekt met een fraaie herdenkingsmunt! Dit keer extra bijzonder: er is gekozen voor de grootste zilveren munt uit ons aanbod. En de toevoeging van een goudkleurig detail geeft extra geluk!

Overhandiging aan ‘Team Belgium’

Muntmeester Giovanni Van de Velde: “Deze speciale zilveren 20 euromunt is een symbool van onze steun en waardering voor Team Belgium. We hopen dat deze munt, voorzien van een unieke gouden toets, niet alleen de successen van onze olympiërs in Parijs viert maar ook de passie en het enthousiasme van alle fans die hen steunen. Samen omarmen we de kracht van sport en de trots van ons land."

Jean-Michel Saive, voorzitter van het BOIC: “De samenwerking met de Koninklijke Munt wordt stilaan een traditie, waarvoor ik enkel dankbaar kan zijn. Ik ben ook enorm trots om deze mooie munt te mogen ontvangen. We hopen alvast met deze prachtige euromunt iets extra aan de Team Belgium fans en verzamelaars te kunnen bieden.”

Ontwerp en oplage

De Zilver Proof-munt toont links op een verhoogd vlak het goudkleurige Team Belgium logo. Rechts op het spiegelend vlak een weergave van ‘the Embrace’, de huisstijl van het BOIC tijdens de Olympische Spelen van Parijs. Dit symbool stelt twee armen voor die zich uitstrekken om mensen te omhullen en omhelzen, om zo de boodschap van eenheid te verspreiden. Het uiteinde van de armen is niet te zien, om het idee van oneindigheid te geven. Het ontwerp van de munt werd vervaardigd door Iris Bruijns.

Deze zilver Proof 20 euromunt heeft niet alleen een prachtig voorzijde ontwerp, maar toont ook het portret van Koning Filip! In het ontwerp van Luc Luycx kijkt Koning Filip naar rechts waar ook zijn monogram is afgebeeld. De 20 euromunt met een diameter van maar liefst 37mm, wordt geslagen in de allerhoogste Proof kwaliteit en is streng gelimiteerd op slechts 2.500 exemplaren wereldwijd.

Alle uitgiften zijn vanaf nu te bestellen op www.herdenkingsmunten.be

FR

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Présentation de la pièce officielle de 20 euros en argent Team Belgium un mois avant le début des Jeux Olympiques

Bruxelles, le 25 juin – Aujourd'hui, à un peu plus d'un mois avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, la pièce belge de 20 euros a été présentée et remise à Cédric Van Branteghem (CEO) et Jean-Michel Saive (président). Le CEO et le président du Comité Olympique et Interfédéral belge (COIB) sont tous deux des olympiens au riche palmarès sportif. La pièce, entièrement dédiée à l'équipe de Belgique, a été remise par Giovanni Van de Velde, Commissaire de la Monnaie Royale de Belgique (MRB).

C'est désormais une tradition pour la Monnaie Royale de Belgique de soutenir l'équipe olympique, qui participe aux Jeux olympiques (d'été) sous le nom de « Team Belgium », par une magnifique pièce commémorative ! Cette fois-ci, le choix s'est porté sur la plus grande pièce d'argent de notre gamme, et l'ajout d'un détail en or ajoute un supplément de chance !

Remise à « Team Belgium »

Giovanni Van de Velde, Commissaire des Monnaies : « Cette pièce spéciale de 20 euros en argent est un symbole de notre soutien et de notre reconnaissance à l'égard de l'équipe de Belgique. Nous espérons que cette pièce, dotée d'une touche d'or unique, célébrera non seulement les succès de nos athlètes olympiques à Paris, mais aussi la passion et l'enthousiasme de tous les supporters qui les soutiennent. Ensemble, nous embrassons le pouvoir du sport et la fierté de notre pays ».

Jean-Michel Saive, président du COIB : « La coopération avec la Monnaie Royale devient progressivement une tradition, ce dont je ne peux que me féliciter. Je suis également très fier de recevoir cette belle pièce. Nous espérons offrir quelque chose en plus aux fans et aux collectionneurs de l'équipe de Belgique avec cette magnifique pièce en euros. »

Dessin et tirage

La pièce d'argent en qualité Belle- Épreuve présente à gauche, sur une surface en relief, le logo doré de la Team Belgium. À droite, sur la surface réfléchissante, une représentation de « The Embrace », l’identité visuelle du COIB pendant les Jeux olympiques de Paris. Ce symbole représente deux bras qui s’étendent pour envelopper et étreindre les gens, diffusant ainsi un message d’unité. L’extrémité des bras n’est pas visible, pour évoquer l’idée de l’infini. Le design de la pièce a été réalisé par Iris Bruijns.

Cette pièce d'argent de 20 euros n'a pas seulement un beau dessin à l’avers, mais elle montre aussi le portrait du roi Philippe ! Dans le dessin de Luc Luycx, le roi Philippe regarde vers la droite, où son monogramme est également représenté. La pièce de 20 euros, d'un diamètre impressionnant de 37 mm, est frappée dans la meilleure qualité Belle- Épreuve et est strictement limitée à 2 500 exemplaires dans le monde.

Toutes les émissions peuvent être commandées dès maintenant à l'adresse suivante : www.piecescommemoratives.be

 

Meer binnen de rubriek Sport