'Geen ranking noodzakelijk bij Lbv regeling'

23 MEI 2024 15:51 | DLV Advies
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Marco Hol

Aanleiding:
Goed nieuws over de Lbv en Lbv-plus - Provincie Noord-Brabant

Vorige maand kondigde RVO al aan dat het budget voor de Landelijke Beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en Lbv-plus is verhoogd met bijna €1,45 miljard. Deze uitbreiding zorgt ervoor dat aanvragen voor de Lbv niet langer gerangschikt worden, waardoor veel veehouders eindelijk zekerheid krijgen. 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat beginnen met het versturen van beslissingen. Aanvragers ontvangen hun beslissing uiterlijk op 1 juni 2024. Door het extra budget is de eerdere sectorale verdeling van de middelen - €115 miljoen voor varkenshouderijen, €115 miljoen voor pluimveehouderijen en €270 miljoen voor melkveehouderijen - niet langer noodzakelijk.

Deze herverdeling was een belangrijke kwestie, vooral voor de varkenshouderij. Eind vorig jaar al benadrukte Marco Hol, specialist stikstofregelingen, dat de schotten tussen de sectoren in de Lbv-regeling moesten verdwijnen, omdat het budget voor de varkenssector ontoereikend was. Op 25 november 2023 stelde hij dat er meer dan 100 varkenshouders waren die wilden deelnemen aan de opkoopregeling, terwijl er slechts budget was voor maximaal 60 bedrijven.

Tot nu toe hebben 1419 veehouderijlocaties zich aangemeld voor de Lbv en Lbv-plus regelingen. De Lbv-plus richt zich op piekbelasters die de meeste belasting op Natura 2000-gebieden veroorzaken, terwijl de Lbv zich richt op locaties die boven een vastgestelde drempelwaarde voor stikstofuitstoot uitkomen.

Voor melkveehouders en pluimveehouders bleek het budget voldoende, maar voor varkenshouders was de situatie nijpend. Marco Hol legde uit dat het gemiddelde waarderingsbedrag voor een varkenslocatie inclusief varkensrechten rond de €2 miljoen lag, waardoor het eerdere budget van €115 miljoen slechts plaats bood aan een kleine 60 varkenshouders. Dit benadrukte de noodzaak voor een verhoogd en flexibeler budget.

Voor de Lbv-plus betekent de verhoging van het budget dat RVO weer positieve beslissingen heeft verstuurd, ook de aanvraagperiode is verlengd tot en met 20 december 2024.

Met deze wijzigingen komt er een belangrijke verlichting voor veel veehouders die hun bedrijf willen beëindigen of aanpassen, en biedt het hen de nodige duidelijkheid en zekerheid voor de toekomst.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid