Financiële transparantie leidt tot meer inkomsten lokale overheid in Ghana

06 FEB 2024 12:18 | Open Universiteit

Lokale overheden in Afrika ten zuiden van de Sahara kampen vaak met een gebrek aan financiële middelen. In zijn promotieonderzoek toont Redeemer Krah aan dat meer transparantie bijdraagt aan de oplossing van dit probleem. Een lokale overheid die transparant is ten aanzien van haar financiën geeft burgers vertrouwen, waardoor ze bereid zijn om meer belastingen en heffingen te betalen voor de ontwikkeling van de gemeenschap. Op donderdag 22 februari 2024 verdedigt Krah zijn proefschrift aan de Open Universiteit in Heerlen.

Transparantie wordt algemeen beschouwd als een belangrijk aspect van democratisch bestuur. In sub-Sahara Afrika is sprake van een beperkte transparantie als gevolg van historische tradities en vormen van bestuur. Met de opkomst van de democratie wordt van lokale overheden in de regio verwacht dat ze transparanter worden naar de burgers toe en meer openheid aan de dag leggen, vooral op financieel gebied. Docent Accounting Redeemer Krah bestudeert in zijn proefschrift hoe democratie en informatietechnologie de financiële transparantie in sub-Sahara Afrika, met name in Ghana, beïnvloeden. Ook onderzoekt hij vanuit meerdere theoretische perspectieven het effect van financiële transparantie voor het genereren van inkomsten door lokale overheden.

Internet van beperkt nut voor verspreiding financiële informatie

Het onderzoek bevestigt dat wereldwijd veel waarde wordt gehecht aan transparantie, maar dat sub-Sahara Afrika, met name Ghana, daarbij achterblijft. Uit het proefschrift blijkt dat de invoering van democratie en informatietechnologie bijdraagt aan een grotere transparantie bij lokale overheden in de regio. Krah toont aan dat een overheid die transparant is over haar financiën, meer inkomsten genereert vanwege een toegenomen vertrouwen van burgers en de daarmee gepaard gaande bereidheid om te betalen.

Hoewel internet een geschikt hulpmiddel is voor meer transparantie, is dit in Ghana slechts van beperkt nut voor de verspreiding van financiële informatie onder de bevolking. Dit als gevolg van gebrekkige handhaving, gebrek aan goede voorbeelden en de geringe invloed van financiële experts bij de lokale overheid.

Promotie Redeemer Krah

Redeemer Krah (Ghana, 1977) is Senior Lecturer Accounting aan de University of Professional Studies Accra en Fellow bij het Institute of Chartered Accountants, Ghana. Op donderdag 22 februari 2024 om 16.00 uur verdedigt hij zijn proefschrift met de titel 'Financial Transparency: A game changer in Local Government of Sub-Saharan Africa?' aan de faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit in Heerlen.

Promotor is prof. dr. Gerard Mertens (Open Universiteit). Copromotor is prof. dr. Willem Buijink (Open Universiteit). De promotie is live bij te wonen bij de Open Universiteit in Heerlen en kan online worden gevolgd via ou.nl/live.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichting van de Open Universiteit, tel. 06-29042930 of persvoorlichting@ou.nl. Algemene informatie over de Open Universiteit vindt u op www.ou.nl.

Meer binnen de rubriek Onderwijs