Salarissoftware vaak nog niet in staat nieuw minimumuurloon correct te verwerken

29 JAN 2024 07:00 | Van Spaendonck

Salaris van sommige medewerkers komt wellicht onder minimumloon uit

De complexiteit en onduidelijkheid van de regelgeving rondom het nieuwe wettelijk minimumuurloon heeft tot gevolg dat deze nog niet is verwerkt in veel salarissoftwarepakketten. Dat betekent ook dat nog niet alle softwarepakketten deze wijzigingen meegenomen hebben in de salarisbetalingen van januari. Hierdoor kan het voorkomen dat het salaris van sommige medewerkers onder het minimumloon uitkomt. 

Complexe regelgeving

Sinds 1 januari 2024 is nieuwe wetgeving van kracht, waarmee een wettelijk minimumuurloon wordt vastgesteld. Het doel is een eerlijker loon per maand, gebaseerd op daadwerkelijk gewerkte uren. In de praktijk blijkt dat de complexiteit rondom de salarisadministratie voor salarisprofessionals, werkgevers en medewerkers door de nieuwe wetgeving is toegenomen. Er heerst onduidelijkheid over de regels en het naleven hiervan.

 

Nieuwe regels vaak nog niet verwerkt in salarissoftware

De onduidelijkheid heeft tevens gevolgen voor leveranciers van salarissoftware. Juist van deze partijen wordt verwacht dat ze de salarisadministratie voor accountantskantoren en werkgevers vereenvoudigen door wet- en regelgeving in software te verwerken.

Loket.nl heeft de afgelopen weken steeds meer signalen ontvangen dat leveranciers van salarissoftware het nieuwe minimumuurloon niet tijdig konden verwerken in de software, waardoor deze nog niet beschikbaar zou zijn voor de eerste loonbetaling van 2024. Hierdoor kan het voorkomen dat een deel van de medewerkers onder het minimumloon uitkomt. Het gaat hierbij om medewerkers met een minimumloon en een 38- of 40-urige werkweek. Het is onduidelijk of werkgevers het verschil op een andere manier hebben gecompenseerd.

 

Overleg met betrokken partijen

Een aantal salarissoftwareleveranciers is direct na de aankondiging van de wet aan de slag gegaan. Zo ook Loket.nl, die sinds de aankondiging in gesprek is geweest met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, accountantskantoren en eindgebruikers. Loket.nl begrijpt daardoor niet alleen de wetgeving tot in detail, maar is ook goed op de hoogte van de wensen van gebruikers en hoe deze in de software geïmplementeerd moeten worden. Op deze manier kan Loket.nl klanten ontzorgen door een praktische oplossing te bieden die volledig voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

 

Werkgevers: controleer of jouw salarissoftware voldoet aan de wetgeving

Loket.nl roept accountantskantoren en werkgevers, die gebruik maken van salarissoftware, op om na te gaan of het nieuwe minimumuurloon in de software is verwerkt. Het is belangrijk om zeker te weten dat medewerkers correct uitbetaald worden.

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen