'De ‘koop nu, betaal later’-knop kan best aanblijven, zolang die goed wordt gebruikt'

18 APR 2023 13:29 | Goldschmeding Foundation

Dit is een expertquote van Suzanne Ekel, Programmamanager Menswaardige Economie, Goldschmeding Foundation

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Ruim 600 (web)winkels gebruiken omstreden 'koop nu, betaal later'

De schuldenproblematiek in ons land is ernstig en hardnekkig. Alleen een onderneming die er ook in de incasso alles aan doet dat mensen niet achter cijfers verdwijnen, mag zichzelf maatschappelijk verantwoord noemen. De huidige incassopraktijk is niet menselijk. De oplossing ligt in maatschappelijk verantwoord incasseren.

De transitie draait niet om een wet maar om mensen. Ik zou het toejuichen als organisaties zich dat in hun klantcontact weer beseffen. En dat de meeste mensen deugen. Als de 'koop nu, betaal later'-knop wordt ingezet vanuit vertrouwen is het prima, de knop gebruiken met een focus op omzetgroei is verwerpelijk.

Menswaardig klantcontact

Vroeger kocht je op de pof in het vertrouwen dat je je schulden ook weer afloste. En als dat betalen dan niet meteen ging, werd de rekening gesloten en mocht je tijdelijk geen producten kopen.

Als je als verkopende partij bereid bent om er samen uit te komen als je klant onverhoopt in de problemen komt, ben ik niet tegen de KNBL-knop, maar dit is vaak niet het geval. De KNBL-knop wordt geplaatst vanuit focus op omzetgroei, en niet vanuit vertrouwen.

Richt je tot schuldeisers

De Nederlandse Vereniging van Gemeenten en de Nederlandse Vereniging van Schuldhulpverleners luiden de noodklok en de Consumentenbond vreest toenemende misstanden als gevolg van de inflatie en energiearmoede.

De overheid is bezig met regelgeving voor gerechtsdeurwaarders, maar er is nauwelijks aandacht of beleid dat zich op de schuldeisers richt. Terwijl er in de bedrijfsvoering alle gelegenheid is om het anders te doen. De Goldschmeding Foundation werkt aan bedrijfsvoering vanuit medemenselijk ondernemen. Daarin ontwikkelen we een traject met een value case met zes bedrijven die maatschappelijk verantwoord incasseren toepassen zodat duidelijk wordt dat dit aan alle kanten winst oplevert. Met een toolkit voor schuldeisers willen we ondernemers laten zien dat het anders moet en kan.

Meer binnen de rubriek Winkels en consumentenmarkt