Nederlandse Sportraad teleurgesteld in regeerakkoord

15 DEC 2021 17:29 | Nederlandse Sportraad

In het vandaag gepresenteerde regeerakkoord is te weinig aandacht voor sport en bewegen en voor preventie in het algemeen. De voorzitter van de Nederlandse Sportraad, Michael van Praag, noemt dat teleurstellend en te vrijblijvend. De raad hoopt dat de Tweede Kamer in het debat over het regeerakkoord om meer aandacht voor sport en bewegen vraagt. Van Praag: “De vrijblijvendheid moet eraf. De toenemende bewegingsarmoede in Nederland leidt tot chronische ziekten en verzwakt ons immuunsysteem. Sport en bewegen zijn hard nodig, juist nu, nu corona onze gezondheid bedreigt. Helaas heeft het nieuwe kabinet hier onvoldoende aandacht voor”.

Het nieuwe kabinet geeft aan sport en bewegen te willen stimuleren en trekt daar jaarlijks 25 miljoen euro extra voor uit. De NLsportraad adviseerde in zijn advies ‘De opstelling op het speelveld’ een onderbouwde investering die begint bij 485 miljoen. Daarnaast blijft het kabinet de doelen van het preventieakkoord houden op 2040. De raad adviseerde eerder om die doelen 10 jaar naar voren te halen, zodat in 2030 75 procent van de bevolking voldoende beweegt in plaats van de huidige 50 procent. Van Praag: “Deze investeringen zijn nú noodzakelijk, 2040 is veel te laat”.

Wat betreft de NLsportraad wordt sport en bewegen in ons land voor iedereen toegankelijk. Dat vraagt veel van de sportbranche en van gemeenten. Van Praag: “Er zijn de komende jaren grote investeringen nodig om meer mensen te laten bewegen. Sportclubs en sportscholen moeten véél meer mensen onderdak kunnen bieden, juist ook kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een beperking. De rijksoverheid, provincies en gemeenten kunnen de drempel tot sport en bewegen aanzienlijk verlagen. Wat de NLsportraad betreft gaat de vrijblijvendheid eraf en krijgt de overheid een wettelijke taak om voldoende, toegankelijk en kwalitatief goed sport- en beweegaanbod voor de bevolking te realiseren".  Michael van Praag

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Margriet Bokhorst, woordvoerder Nederlandse Sportraad op 06-46767704.

Meer binnen de rubriek Sport