Nederlandse Sportraad aandacht voor beperkte organisatiekracht betaald voetbalorganisaties

30 MEI 2023 14:45 | Nederlandse Sportraad

Naar aanleiding van de recente ongeregeldheden in het betaald voetbal roept de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport op om het debat te verbreden met het vraagstuk van de beperkte organisatiekracht van betaald voetbalorganisaties (BVO’s). Er wordt vooral gesproken over repressieve maatregelen voor toeschouwers die zich misdragen terwijl de raad als onderliggend probleem constateert dat het grootste deel van de BVO’s functioneert als midden- of kleinbedrijf. De druk op deze organisaties is de afgelopen jaren fors toegenomen terwijl hun organisatiekracht niet is meegegroeid. Ook zijn bestuurders niet altijd voorbereid om in te spelen op de verwachtingen die de maatschappij oplegt aan BVO’s.

Voorzitter Michael van Praag: “De gemiddelde club in het betaald voetbal heeft tegenwoordig niet alleen te maken met voetbaltechnische vragen maar krijgt ook te maken met vraagstukken als verduurzaming van locaties, criminele inmenging in supportersgroepen, witwassen en bedreiging van bestuurders. Daarbij wordt elke stap die clubs zetten breed uitgemeten in (lokale) media. Er gaat in het voetbal weliswaar veel geld om, maar clubs maken vaak de keuze om geld te investeren in het voetbalteam op het veld. Een goed veiligheidsplan, een betaalde veiligheidsmanager en professionele stewards zijn geen eerste prioriteit. Dat moet echt anders, willen we voetbal op de lange termijn gastvrij, veilig en toegankelijk kunnen organiseren”. 

De NLsportraad vraagt de minister het debat over voetbal en veiligheid in de Tweede Kamer te verbreden met het versterken van de organisatiekracht van betaald voetbalorganisaties op lange termijn. Ook moet de minister volgens de raad dit onderwerp aan de orde brengen in haar gesprekken met de betaald voetbalorganisaties, de KNVB en de ECV. In het advies over een toekomstbestendige organisatie en financiering van de topsport neemt de NLsportraad concrete aanbevelingen op over het versterken van organisatiekracht van topsportorganisaties in het algemeen. Dit advies verschijnt naar verwachting najaar 2023. 

Maatschappelijke waarde onder druk

De raad waarschuwt de minister dat het wangedrag van supporters risico’s kent voor de maatschappelijke waarde van voetbal, topsport en sport in het algemeen. Het is voor met name kinderen van groot belang om sport op een positieve manier te beleven zodat de maatschappelijke waarde daarvan in hun leven kan doorwerken. De NLsportraad ziet dat er intensief gewerkt wordt aan een nieuwe aanpak van het supportersgeweld en moedigt de verkenning naar het onderzoek naar de Engelse aanpak, zoals door de minister van Justitie en Veiligheid aangekondigd in de Kamerbrief van 17 april, aan. Daarbij is de raad benieuwd of het strafrecht in Nederland nog verder kan worden ingezet om het gedrag van hooligans in en rond stadions te beteugelen nu civielrechtelijke stadionverboden en bestuursrechterlijke gebiedsverboden onvoldoende afschrikwekkende werking lijken te hebben. 

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid