'Akkoord biedt aanknopingspunten voor duurzaam bedrijfsleven, maar keuzes blijven uit'

16 MEI 2024 10:49 | MVO Nederland
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Marije Perdon

Aanleiding:
Dit zijn de belangrijke plannen en voornemens uit het coalitieakkoord

Het coalitieakkoord biedt aanknopingspunten voor het duurzame bedrijfsleven, maar de verduurzaming van onze economie valt of staat met hoe deze punten worden ingevuld. Duurzame ondernemers hebben juist die concrete invulling en heldere keuzes nodig om gericht langetermijninvesteringen te doen. 

We staan positief tegenover de intentie om te investeren in duurzame energiebronnen en innovatie, om zo een gunstig klimaat voor ondernemerschap te creëren. Hierbij wordt het mkb extra gesteund. Ook wordt er ingezet op een kenniseconomie en wordt het belang van stabiel beleid bevestigd.

De terminologie bij landbouw is echter alleszeggend. In de naamswijziging van het ministerie van LNV komt de natuur op de laatste plaats, en ‘landbouwinclusieve natuur’ is het tegenovergestelde van natuurinclusieve landbouw. En dat terwijl een sterke natuur essentieel is voor een toekomstbestendige economie.

Bij veel maatregelen is de concrete uitwerking nog onduidelijk. Komt er een goed vestigingsklimaat alleen voor de gevestigde industrie of juist voor innovatieve duurzame bedrijven? Verminderen we de regeldruk door obstakels voor duurzaam ondernemen weg te halen, of door alle duurzame normen af te schaffen die innovatie juist aanjagen?

Daarom roepen wij de ministers van een aankomend kabinet op om duurzaam ondernemerschap in alle uitwerkingen van dit akkoord te stimuleren door duidelijke keuzes te maken, met een bijbehorend plan. Pas dan weten duurzame ondernemers écht waar ze aan toe zijn, en kunnen ze investeren in een toekomstbestendige economie.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid