Start Dutch Agrifood Venture United versnelt innovatie in voedseltransitie

23 NOV 2023 11:12 | Invest-NL

Op 22 november 2023 werd in Wageningen een initiatief gelanceerd om Nederland verder te positioneren als een leidende agrifood venture hub op internationaal niveau. Op het evenement, waar tientallen ondernemers en financiers aanwezig waren, werd de nadruk gelegd op financieringsmogelijkheden voor startups en scale-ups in de voedseltransitie. De aangekondigde samenwerking is gericht op de transformatie van de Nederlandse agrifood-sector en het ondersteunen van innovatieve bedrijven om als succesvolle scale-ups bij te dragen aan de voedseltransitie.

De Nederlandse agrifoodsector staat internationaal hoog aangeschreven vanwege de voortrekkersrol in kennis, innovatie en ondernemerschap. Onderzoek van o.a. Invest-NL wijst echter op een opmerkelijke trend: groeikansen van de Nederlandse impact startups in de agrifood sector blijven nog onvoldoende benut. Er is behoefte aan geduldig kapitaal en verdere ontwikkeling van commercie en bedrijfsvoering. Als antwoord hierop slaan StartHub Wageningen, StartLife, de 9 Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s), Wageningen University & Research, Foodvalley NL en Invest-NL de handen ineen om gezamenlijk de innovatie in de voedseltransitie te versnellen.

Samen werken aan duurzame voedseltransitie

Het doel van deze samenwerking is om Nederland te transformeren tot een wereldwijde agrifood venture hub. Door samen te werken op het gebied van investeringen, bedrijfsontwikkeling en ondersteuningsprogramma’s, streven de partners ernaar om meer Nederlandse bedrijven te laten uitgroeien tot succesvolle scale-ups die bijdragen aan een duurzamere voedselproductie en -consumptie.

De innovaties van deze startups zijn cruciaal voor de benodigde transitie in voedselproductie en -consumptie. Veel van deze innovaties zijn technologisch van aard en vereisen vaak aanzienlijke en geduldige kapitaalinvesteringen. Daarnaast zijn deze ondernemers vaak pioniers die nieuwe markten verkennen en ontwikkelen, zoals blijkt uit een onderzoek naar het Fastlane-programma uitgevoerd door Invest-NL en Foodvalley NL.

Partners met bewezen trackrecord

Wageningen University & Research, Foodvalley NL, Invest-NL, StartLife, een aantal ROM’s en StartHub Wageningen werken al jaren samen aan innovaties in de voedseltransitie en hebben een bewezen trackrecord in het succesvol laten groeien van agritech ondernemingen. Bovendien zijn Invest-NL en de 9 ROM’s prominente investeerders in start- en scale-ups binnen Nederland. Samen beschikken zij over een investeringspotentieel van ruim 3 miljard euro en vertegenwoordigen zij ongeveer zestig procent van de venture capital-investeringen in Nederland. De partners brengen niet alleen kapitaal, maar ook ontwikkelprogramma’s, venture development en een uitgebreid netwerk samen.


Meer binnen de rubriek Boeren, land- en tuinbouw