'Vrouwen in de top moet een harde verplichting zijn'

31 JAN 2024 14:12 | Windkracht 5
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Nancy Kabalt-Groot

Aanleiding:
Minister vindt het te vroeg voor vrouwenquotum in besturen - Nieuws.nl

Grote bedrijven moeten voor hun raden van bestuur een verplicht vrouwenquotum krijgen. Zolang zij nog wegkomen met boterzachte streefcijfers, verandert er veel te weinig. 

Het onderzoek van de Sociaal Economische Raad (SER) laat zien dat een quotum zin heeft: voor raden van commissarissen bestaat een verplicht quotum. Daar groeit het aantal vrouwen veel harder dan onder bestuursleden.

Zeker bij issues die grote maatschappelijke impact hebben, zoals bijvoorbeeld de energietransitie, is een brede blik keihard nodig. Diversiteit vanuit de hele toplaag van het bedrijfsleven helpt om alle nuances en implicaties van zo’n transitie in beeld te hebben. Het gaat iedereen aan, dus het is niet meer dan logisch dat de top een goede afspiegeling is van de maatschappij. 

Het nietig verklaren van een benoeming wanneer niet aan het quotum is voldaan, is een paardenmiddel, maar nodig omdat dit probleem zo hardnekkig is. Dat zou niet alleen voor commissarissen moeten gelden, maar ook voor bestuurders en de laag daaronder. 

De in 2022 ingevoerde Wet ingroeiquotum en streefcijfers gaat voor het bestuur uit van ‘pas toe of leg uit’. Dat geeft veel te veel ruimte om te blijven hangen in de status quo. In het bedrijfsleven is het simpel: wat belangrijk is krijgt een target. Zonder target geen actie. Een verplicht vrouwenquotum past prima in die lijn. 

Nancy Kabalt is oprichter van Windkracht 5, een consultancy bedrijf in de energietransitie. Daarnaast is ze als bestuurder en commissaris betrokken bij diverse bedrijven uit de energiebranche en lid van SER topvrouwen.

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen