Nieuwe tarieven voor de waterschapsbelasting 2024

09 NOV 2023 09:38 | Waterschap Rijn en IJssel

Nieuwe tarieven voor de waterschapsbelasting 2024

De waterschapsbelasting gaat in 2024 voor iedereen in het werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel omhoog met 4,2%. Deze verhoging is nodig. Het waterschap staat voor steeds grotere uitdagingen. We moeten meer investeren om het gebied leefbaarder te houden voor toekomstige generaties.

We hebben steeds vaker te maken met heel droge zomers, maar ook met heel natte periodes. We moeten ons goed voorbereiden. We houden de dijken sterk, we maken het rioolwater schoon en passen beken en oevers aan extreme regenbuien en droogte aan. Verder blijven de prijzen voor materialen, energie en grondstoffen stijgen. Dit zorgt voor extra kosten.

Lage tarieven vergeleken met de rest van Nederland  

Bij alle waterschappen in Nederland stijgen de tarieven volgend jaar. Inwoners in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel betalen nog steeds een van de lagere tarieven in Nederland. Zo betaalt een gezin met een koophuis met een waarde van € 270.000 in 2024 € 15,06 en een alleenstaande huurder betaalt € 6 per jaar. Deze stijging is minder dan het landelijk gemiddelde. De nieuwe tarieven gelden voor alle inwoners, bedrijven, agrariërs, gemeenten, bos- en natuureigenaren in het werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel.

Het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel kiest ervoor niet alle kosten door te rekenen in de tarieven voor 2024. Zij wil de tarieven voor inwoners, bedrijven en anderen niet nog hoger maken in deze onzekere en dure tijden. Daarom wordt een deel van de kosten betaald uit de reserves die het waterschap voor dit soort momenten heeft opgebouwd. Ook kijken we kritisch naar ons werk om dingen op een zo kostenefficiënte manier te doen.

Rekenvoorbeelden

In 2024 betaalt iedereen 4,2% extra. Dit betekent dat: 

·         Een alleenstaande in een huurhuis € 148,67 per jaar betaalt (€ 6 meer dan dit jaar), 

·         Een gezin in een huurhuis € 279,47 (€ 11,28 meer dan dit jaar) per jaar betaalt,

·         Een gezin met een koophuis met een waarde van € 300.000 € 384,77 (€ 15,48 meer) per jaar betaalt.

Meer informatie

Meer weten over het geld van Waterschap Rijn en IJssel? Kijk dan op: www.wrij.nl/hetgeldvanhetwaterschap.

Voor meer informatie en vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met de woordvoerders van Waterschap Rijn en IJssel: - Lotte Guest: telefoon 06-52600919, e-mail l.guest@wrij.nl - Annet Les: telefoon 06-21253754, e-mail a.les@wrij.nl

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid