Inspecteren riolering Rondweg-Oost in Veenendaal

08 AUG 2023 12:13 | Provincie Utrecht

Op zondagavond 13 augustus 2023 start aannemer Van der Velden Rioleringsbeheer met het reinigen en inspecteren van de riolering langs de Rondweg-Oost (N233) in Veenendaal, in opdracht van de provincie Utrecht. Om de hinder te beperken, zijn de werkzaamheden opgeknipt in drie delen en worden ze ’s avonds en ’s nachts uitgevoerd. De werkzaamheden in Veenendaal duren tot vrijdagochtend 25 augustus.

 Planning en verkeersmaatregelen

De werkzaamheden zijn opgeknipt in drie delen. Er wordt gewerkt in de avonden en nachten. Overdag is er geen verkeershinder.

Deel 1: 13-18 augustus

De aannemer werkt gedurende vijf avonden/nachten tussen de Lorentzstraat en de Prins Clauslaan, vanaf zondagavond 13 augustus tot vrijdagochtend 18 augustus, tussen 21:00 uur ’s avonds en 05:30 uur de volgende ochtend. Tijdens de avonden en de nachten is de Rondweg-Oost afgesloten voor alle verkeer.

  • Al het verkeer wordt met borden omgeleid via de Rondweg-West en afrit 23, en omgekeerd. De omleidingsroute staat met borden aangegeven.
  • Alle panden blijven bereikbaar via de omleidingsroute.
  • Bij calamiteiten krijgen de nood- en hulpdiensten een snelle doorgang langs de werkzaamheden.

Overdag zijn er geen werkzaamheden en is de weg gewoon open.

Deel 2: 18-19 augustus (of 17-18 augustus)

De aannemer werkt gedurende één avond/nacht tussen de Prins Clauslaan en de Wageningselaan, vanaf vrijdagavond 18 augustus tot zaterdagochtend 19 augustus, tussen 21:00 uur ’s avonds en 05:30 uur de volgende ochtend. Er blijft altijd één rijbaan beschikbaar en het verkeer wordt met een om-en-omregeling beurtelings langs de werkzaamheden geleid. Bij calamiteiten krijgen de nood- en hulpdiensten altijd een snelle doorgang. Overdag zijn beide rijbanen beschikbaar.

NB. Als de werkzaamheden in deel 1 spoedig verlopen, beginnen we een dag eerder met deel 2 en worden de werkzaamheden uitgevoerd vanaf donderdagavond 17 augustus tot vrijdagochtend 18 augustus, tussen 21:00 uur ’s avonds en 05:30 uur de volgende ochtend.

Deel 3: 20-25 augustus

De aannemer werkt gedurende vijf avonden/nachten tussen de Wageningselaan en de Cuneraweg, vanaf zondagavond 20 augustus tot vrijdagochtend 25 augustus, tussen 21:00 uur ’s avonds en 05:30 uur de volgende ochtend. Er blijft altijd één rijbaan beschikbaar en het verkeer wordt met een om-en-omregeling beurtelings langs de werkzaamheden geleid. Bij calamiteiten krijgen de nood- en hulpdiensten altijd een snelle doorgang. Overdag zijn beide rijbanen beschikbaar.

Inspectie geeft inzicht

De werkzaamheden langs de N233 in Veenendaal maken deel uit van het jaarlijkse rioleringsonderhoud dat de provincie Utrecht uitvoert langs haar wegen. Door de inspectieputten, de kolken en de afvoerleidingen niet alleen te reinigen maar ook te inspecteren, krijgt de provincie een actueel inzicht in de technische staat van de riolering. Op basis daarvan maakt zij een onderhoudsplan voor de toekomst.

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg @werkaandewegutr dan op X.

Meer binnen deze rubriek