'Leenstelsel voor mkb moet op de schop en geen enkele partij benoemt het'

09 NOV 2023 10:47 | Hogeschool Inholland

Dit is een expertquote van Nahied Rezwani, Domeindirecteur business, finance & law, en vestigingsdirecteur, Hogeschool Inholland

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Steeds minder partijen laten hun plannen doorrekenen door het CPB

In aanloop naar de verkiezingen zijn de politieke partijen goed met elkaar te vergelijken. Wat opvalt is dat ze vooral plannen hebben om geld uit te geven.

Om de economie draaiend te houden, zijn banken nodig. Maar door de strenge Europese richtlijnen voor kredietverstrekking zijn de kosten van banken gestegen. Dat weegt relatief het zwaarste voor kleinere leningen aan het mkb. Er zijn bovendien nog maar drie banken over die serieus krediet verstrekken. Ondernemers missen daarbij de adviserende rol die bankiers ooit hadden.

Het gevolg voor het mkb is in de cijfers terug te lezen. Terwijl banken ten opzichte van 2008 meer investeren in de economie, zijn de leningen aan het mkb met 25 procent gedaald. Terwijl het mkb de kurk is waar onze economie op drijft. Het zoekt meer financieringsvormen; vaak zijn dat dure leningen waaraan vaak hoge risico’s zijn verbonden en waarop niet of nauwelijks toezicht is. Dit blijkt uit onderzoek van Hogeschool Inholland.

Onderzoek van Oliver Wyman toont bovendien aan dat mkb-ondernemers in Nederland veel vaker afhaken in het proces om aan financiering te komen dan kleinere bedrijven in het buitenland. De zoektocht is hier lastiger, de kosten van de leningen zijn hoger en de kans dat je mkb’er de aangevraagde financiering ook krijgt, is kleiner.

Dat is precies wat de overheid wilde voorkomen na de kredietcrisis. Maar nu staat het verdienvermogen van Nederland onder druk. Vreemd genoeg krijgt dit in geen enkel verkiezingsprogramma aandacht. Daarin lees je vooral plannen om geld uit te geven.

Een langetermijnvisie over hoe we het geld op structurele wijze verdienen om ons land duurzamer, veiliger en eerlijker te maken ontbreekt. Terwijl het in Nederland gonst van de duurzame en innovatieve ideeën: geef dan juist deze ideeën alle ruimte met een goed pakket aan leningen. Dat kan uitdagend zijn, maar zonder innovatieve uitdagingen geen langdurige economische groei en welvaart van de BV Nederland.

In het Verenigd Koninkrijk hebben ze het beter begrepen. Daar heeft de overheid tien jaar geleden met succes een bank opgericht speciaal voor het mkb. Een ander inspirerend voorbeeld is Singapore, waar bedrijven en banken elkaar gemakkelijk vinden in een permanente innovatiehub.

Het is nog niet te laat voor partijen om zich hierover uit te spreken. Zij moeten voorbij onze landsgrenzen durven kijken, en vooral: verder dan de horizon van één regeerperiode.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid