'Zoekwoorden geven techbedrijven veel te veel macht, privacy in het geding'

03 APR 2024 10:19 | Pandora Intelligence
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Peter de Kock

Aanleiding:
Europa bereidt zich voor op de digitale leugengolf bij de verkiezingen

Zoekwoorden die gebruikers invoeren in zoekmachines zoals Google vormen een reëel gevaar voor onze privacy. Deze informatie wordt niet alleen verzameld, maar ook gebruikt door bedrijven voor commerciële doeleinden, waardoor gebruikers kwetsbaar worden voor manipulatie.

Zoekwoorden lijken op het eerste gezicht onschuldig. In werkelijkheid vertellen ze veel over onze identiteit, verlangens en angsten. Sterker, er zijn meerdere gevallen bekend waarbij mensen geïdentificeerd konden worden op basis van hun zoekopdrachten. De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) was een belangrijke stap in de bescherming van persoonsgegevens, maar het blijkt niet voldoende om de complexiteit van privacyvraagstukken rond zoekgedrag aan te pakken. 

Zoekwoorden verschaffen inzicht in zeer persoonlijke aspecten van iemands leven. Denk aan gezondheidsproblemen, politieke voorkeuren of seksuele geaardheid. Gebruikers delen deze gevoelige informatie vaak onbewust met zoekmachines. Tegelijkertijd zijn ze terughoudender én steeds wantrouwender met het verstrekken van informatie aan de overheid. De ironie is: in een democratische samenleving hebben we tot op zekere hoogte controle over onze overheid. De controle over hoe techbedrijven met onze gegevens omgaan is echter veel beperkter. 

Sterker, we zijn inmiddels in een situatie beland waarbij bedrijven achter zoekmachines meer weten over burgers dan hun eigen regering. Hierdoor wordt de macht en invloed die deze corporaties hebben op individuele vrijheden en de maatschappij als geheel veel te groot.

Kortom, er is dringende behoefte aan meer transparantie, bewustwording, en regulering om gebruikers te beschermen tegen de onbedoelde gevolgen van hun online zoekgedrag. We moeten onze relatie met technologie en de bedrijven erachter heroverwegen, evenals de rol van de overheid in het beschermen van de privacy van haar burgers in het digitale tijdperk.

Meer binnen de rubriek IT, tech en social media