'Kunstmatige intelligentie verandert het onderwijs'

12 JUN 2023 15:01 | Pandora Intelligence

Dit is een expertquote van Peter de Kock, oprichter, Pandora Intelligence

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Hoe kunstmatige intelligentie het onderwijs verandert

Universiteiten en scholen breken zich het hoofd over de vraag welke rol kustmatige intelligentie heeft in het onderwijs. Maar minstens zo belangrijk is de omkering van deze vraag: Welke rol heeft onderwijs in een wereld waarin kustmatige intelligentie steeds belangrijker wordt?

Tot voor kort gold dat een blik in de afgelopen vijftien jaar, een behoorlijk goed beeld opleverde van de nabije toekomst. Traditioneel onderwijs is op dit gegeven gebaseerd. Docenten hadden een goed beeld van de toekomst en wisten waar jonge mensen voor opgeleid konden worden. Nu onze samenleving onder de invloed van technologie in snel tempo verandert, weet niemand meer hoe de wereld er over vijftien jaar uitziet. Laat staan dat we weten hoe we studenten op leiden voor beroepen die nog niet bestaan.

Het onderwijs van de toekomst moet zich niet alleen richten op het reproduceren en het toetsen van kennis. Het moet gaan over de vraag hoe we jonge mensen leren wendbaar te zijn en om te gaan met onzekerheid. Over kritisch denkvermogen en over hoe mogelijkheden van nieuwe technologieën kunnen worden afgewogen tegen de gevaren en bezwaren ervan.

Docenten hebben hierin een belangrijke taak. Hun rol verandert van kennisverstrekker naar iemand die studenten helpt met het opdoen van kennis. Docenten van de toekomst stimuleren studenten om initiatief te nemen, om samen te werken en om ervaringen op te doen. Ze leren hen om gaan met verandering, frustratie en mislukking. Dat zijn vaardigheden waar jonge mensen in de toekomst profijt van zullen hebben.

Meer binnen de rubriek Onderwijs