'Aanklacht tegen makers van ChatGPT leidt af van de werkelijke vraag'

22 SEP 2023 09:06 | Pandora Intelligence

Dit is een expertquote van Peter de Kock, oprichter, Pandora Intelligence

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding:  Amerikaanse schrijvers, onder wie John Grisham, klagen maker van ChatGPT aan

Onlangs klaagden Amerikaanse schrijvers de makers van ChatGPT aan. Ze beweren dat ChatGPT, een geavanceerd taalmodel dat mensachtige tekst kan genereren, inbreuk maakt op hun auteursrecht door content te produceren die lijkt op hun eigen werk. Maar dat is niet wat deze rechtszaak interessant maakt. Het echte onderwerp is de vraag wat kunstmatige en menselijke intelligentie van elkaar onderscheidt.

Schrijvers brengen een boodschap over die vaak complex van aard is en de lezer iets vertelt over de wereld. Dat vereist creativiteit en de kunst om nuance, emotie en betekenis over te brengen in taal. In het Latijns schrift gebeurt dat via 26 letters, een handvol leestekens, spaties en witregels. Met deze beperkte set aan ingrediënten, weten goede schrijvers hun lezers te enthousiasmeren, te verbazen en te ontroeren.

ChatGPT werkt heel anders. Het is verstoken van intentie, emotie of bewustzijn en zoekt naar patronen in de letters, leestekens, spaties en witregels, en naar de context waarin een tekst voorkomt. Op basis van de patronen die het vindt, kan het de ‘stijl’ van een schrijver ontdekken en kan het zinnen en paragrafen genereren die op menselijke teksten lijken. Maar het ontbreekt ChatGPT aan een diepgaand begrip van de wereld en aan werkelijke creativiteit.

Kunst is altijd gericht geweest op het uitdagen van bestaande normen. De combinatie van kunst en technologie leidt tot nieuwe manieren om maatschappelijke vraagstukken te verkennen. Het nieuws dat Amerikaanse schrijvers ChatGPT aanklagen zou niet moeten gaan over eigenaarschap, het zou moeten gaan over de relatie tussen menselijke en kunstmatige intelligentie, over diepgaande reflecties over wat het betekent om creatief te zijn en de waarde daarvan in onze samenleving.

Meer binnen de rubriek Kunst en cultuur