Gedupeerden mijnbouw uit Zuid-Afrika bezoeken Tata Steel actiegroepen

27 OKT 2023 15:15 | ActionAid

Gedupeerden van mijnbouw uit Zuid-Afrika en bewoners uit Wijk aan Zee maken zich samen sterk voor strengere wet- en regelgeving om mensenrechten en milieu te beschermen

Dinsdag 31 oktober gaan mensenrechtenverdedigers uit Zuid-Afrika op bezoek bij gedupeerden van Tata Steel in Wijk aan Zee. Een van de mensenrechtenverdedigers komt uit de Noordkaap, waar de grootste mangaanreserve ter wereld ligt. Mangaan uit de Noordkaap wordt door Tata Steel gebruikt bij de staalproductie. 

Mensenrechtenschendingen door bedrijven zoals vervuiling van leefomgeving zijn zowel een nationaal als een internationaal probleem waarbij getroffenen vaak moeilijk gerechtigheid en genoegdoening kunnen krijgen.

In Nederland strijden omwonenden tegen de schadelijke luchtvervuiling door Tata Steel. Een onlangs verschenen rapport van RIVM legde een direct verband tussen de uitstoot van de staalfabriek in IJmuiden en gezondheidsproblemen van omwonenden en dieren.

Naast ernstige vervuiling van lucht, water en grond en gezondheidsproblemen, krijgen gemeenschappen in Zuid-Afrika ook te maken met een groot watertekort en schade aan huizen als gevolg van de explies gebruikt bij mijnbouw. De verdedigers uit Zuid-Afrika vragen met name aandacht voor de gevolgen voor vrouwen omdat zij onevenredig getroffen worden door de mijnbouw in hun gebied. Zo neemt geweld tegen vrouwen in mijnbouwgebieden toe.

Bij deze unieke uitwisseling doet de delegatie uit Zuid-Afrika een Toxic Tata Tour (1) en gaan ze in gesprek met burgerorganisaties waaronder Gezondheidop1 en Greenpeace in Wijk aan Zee over hun ervaringen, de diepere problematiek en oplossingen. Wetgeving op nationaal niveau die bedrijven verplicht mensenrechten en milieu te beschermen in hun hele productieketen is cruciaal.

De mensenrechtenverdedigers uit Zuid-Afrika gaan daarnaast nog in gesprek met beleidsmakers en politici in Den Haag en spreken tijdens Feministisch Buitenland Beleid georganiseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

Zij roepen tot nationale bindende regelgeving voor bedrijven betreft Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Nederland, om schendingen zoals die rond de mangaanmijnen tegen te gaan.

Anna Hengeveld, Beleidsadviseur bij ActionAid licht toe: “Het ministerie van Buitenlandse zaken houdt deze week een congres over Feministisch Buitenland Beleid.  Bindende regels als onderdeel van zulk beleid zijn onontbeerlijk om mensenrechtenschendingen en ernstige vervuiling door bedrijven tegen te gaan.”

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid