Academische schrijfworkshop in Burundi

25 JAN 2024 10:00 | ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

ARQ International ontwikkelt samen met L'Université Evangélique en Afrique (UEA) een academische schrijfworkshop voor onderzoekers uit Democratisch Republiek Congo, Burundi en Rwanda om hun onmisbare kennis over wereldwijde seksuele en reproductieve gezondheidszorg voor overlevenden van seksueel geweld te delen met het internationale veld.

Instituten wereldwijd voeren zeer relevant onderzoek uit. Gepubliceerde onderzoeken komen echter voornamelijk uit de meer welvarende landen. ARQ International wil samen met het wetenschappelijke tijdschrift Intervention individuen en instituten uit laag- en middeninkomenslanden in staat stellen hun werk te delen met de academische wereld.

UEA, Panzi Hospital en de Dennis Mukwege Center of Excellence doen gezamenlijk onderzoek naar de wereldwijde gevolgen van seksueel geweld in het oosten van Democratisch Republiek Congo. Echter blijft deze cruciale kennis grotendeels ontoegankelijk voor de wetenschappelijke gemeenschap, voornamelijk als gevolg van onvoldoende academische schrijfvaardigheden onder onderzoekers, veldwerkers en studenten van deze gerenommeerde instellingen. Met de schrijfworkshop nemen we deze barrière weg.  

Ook werkt ARQ International aan de ontwikkeling van een train-de-trainer programma. Dit programma versterkt de academische schrijfvaardigheden van de docenten en leert hen deze vaardigheden effectief te delen met hun collega’s. Deze aanpak draagt bij aan een duurzame verbetering van het curriculum binnen de deelnemende academische instellingen en organisaties.

ARQ International, onderdeel van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, heeft voor de schrijfworkshop financiering ontvangen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De toekenning van financiering via het Orange Knowledge Programme van Nuffic is een bevestiging van het belang om de kennis rondom de wereldwijde gevolgen van seksueel geweld te verspreiden en daarmee beter te agenderen.

-------------------------------------

Over Orange Knowledge Programme

Het Orange Knowledge Programme is een Nederlands wereldwijd ontwikkelingsprogramma, beschikbaar in 30 ontwikkelingslanden en beheerd door Nuffic, een Nederlandse non-profitorganisatie voor internationalisering in het onderwijs. Het programma is halverwege 2017 van start gegaan en heeft als doel om eind 2024 tienduizenden mensen de mogelijkheid te bieden hun toekomst te veranderen door middel van onderwijs en training. Het programma wordt gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. nuffic.nl

Over L'Université Evangélique en Afrique (UEA)

L'Université Evangélique en Afrique (UEA) is een toonaangevende onderwijsinstelling in het oosten van de Democratisch Republiek Congo. Het instituut bestaat uit vijf faculteiten: de Faculteit Economie en Management, de Faculteit Protestantse Theologie, de Faculteit Landbouw- en landbouw- en milieuwetenschappen, de faculteit geneeskunde en volksgezondheid en de faculteit sociale wetenschappen. Daarnaast is UEA een overkoepelende organisatie waar verschillende gespecialiseerde centra deel van uitmaken: een interdisciplinair onderzoekscentrum voor ethiek, een milieuobservatorium, een fab lab voor afvalbeheer, evenals het Denis Mukwege Center of Excellence (CEDM). uea.ac.cd

Over Denis Mukwege Center of Excellence (CEDM)

Het Denis Mukwege Center of Excellence (CEDM), een afdeling van de UEA, is het centrale punt geweest voor veel van de investeringen van nobelprijswinnaar Dr. Mukwege in onderwijs en onderzoek. CEDM is een onderzoekscentrum dat in 2021 werd opgericht en onderzoek doet naar gelijkheid, conflicten en kansen in verband met het thema gender, vrouwen en seksuele en reproductieve gezondheid, zowel wereldwijd als in de Congolese context. uea.ac.cd

Over Panzi Hospital en Panzi Foundation

Stichting Panzi is een niet-gouvernementele organisatie (NGO), gespecialiseerd in de nazorg en opvang van getroffenen van seksueel en gendergerelateerd geweld, gevestigd in Bukavu, in het oosten van de DRC. Panzi Hospital, opgericht door Dr. Mukwege, valt onder de Panzi Foundation. Samen met UEA en de Mukwege Foundation hebben deze organisaties een internationale reputatie opgebouwd als vooraanstaand centrum voor de ondersteuning van overlevenden van seksueel geweld in conflictsituaties. Panzi Foundation heeft onlangs het International Center for Advanced Research and Training (ICART) opgericht met als doel de onderzoekscapaciteit van het Panzi ziekenhuis en de stichting te verbeteren. panzifoundation.org

Over Intervention

Intervention, Journal of Mental Health and Psychosocial Support in Conflict Affected Settings, is een gratis toegankelijk tijdschrift dat twee keer per jaar verschijnt onder auspiciën van ARQ National Psychotrauma Centre (ARQ). Het wetenschappelijke tijdschrift publiceert peer-reviewed artikelen, veldrapporten en persoonlijke reflecties die relevant zijn voor mensen die werken in (langdurige) conflictgebieden, humanitaire noodsituaties en mensen die werken met vluchtelingen wereldwijd. Het doel is om kennis uit verschillende velden en regio's samen te brengen om best-practices en co-learning aan te moedigen binnen de gemeenschap van MHPSS-professionals. interventionjournal.org  

Meer binnen de rubriek Onderwijs