'Bindend besluit nodig voor afbouw fossiele subsidies'

10 JUL 2024 16:02 | MVO Nederland
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Marije Perdon

Aanleiding:
Advies: Nederland moet CO2 actief gaan verwijderen, niet alleen met bomen

Het afbouwen van fossiele subsidies is een essentiële stap in het realiseren van een effectieve en rechtvaardige klimaattransitie. Hoewel er talloze rapporten klaar liggen die de noodzaak hiervan onderstrepen, ontbreekt nog steeds een bindend besluit. Dit is verontrustend gezien de urgente klimaatuitdagingen waar we voor staan.

De discussie rondom fossiele subsidies gaat niet alleen over het verminderen van CO2-uitstoot, maar ook over de effectiviteit en rechtvaardigheid van ons klimaatbeleid. Het bieden van financiële voordelen aan fossiele energie is contraproductief. MVO Nederland benadrukt dat duurzaam ondernemen momenteel moeilijker is dan niet-duurzaam ondernemen, mede door deze subsidies. Dit belemmert duurzame innovatie en opschaling.

Fossiele subsidies creëren een oneerlijk speelveld voor duurzame ondernemers door economische prikkels voor niet-duurzame productieprocessen in stand te houden. Het afbouwen van deze subsidies moet gezien worden als onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om de maatschappelijke kosten van vervuiling en grondstofgebruik eerlijk te beprijzen. Recent werd dit nog benadrukt in het rapport 'Belastingen in maatschappelijk perspectief'.

Het is tijd voor politieke keuzes en duidelijkheid voor ondernemers. Nederland moet bepalen welke richting het op wil: kiezen we voor een grondstof-intensieve industrie of voor een circulaire economie? Voor energie-intensieve sectoren of voor een innovatieve en kennisgedreven economie? Moeten vervuilers betalen of blijven we hen belastingvoordelen geven?

Laten we innovatieve, duurzame bedrijven de ruimte geven door een gelijk speelveld en helder langetermijnbeleid te creëren. Dit biedt een aantrekkelijk vestigingsklimaat en komt de maatschappij ten goede. Een eerlijke en groene economie begint met een duidelijk plan: wat bouwen we op én wat bouwen we af? Het is tijd om bindende besluiten te nemen en de toekomst van Nederland duurzaam te verankeren.

Zie ook vorige week gelanceerd burgerinitiatief 'Afscheid van Fossiel': We roepen de Tweede Kamer op om zich aan te sluiten bij het internationale initiatief voor een bindend verdrag dat het einde van fossiele brandstoffen inluidt. Dit is noodzakelijk om de opwarming van de aarde en de daarmee gepaard gaande rampen binnen de perken te houden. https://afscheidvanfossiel.nl/

Meer binnen de rubriek Economie en geld