'Verlies het mkb niet uit het oog bij de CSDDD-implementatie'

25 JUN 2024 13:56 | MVO Nederland
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Marije Perdon

Aanleiding:
Stemmingen | Tweede Kamer der Staten-Generaal

De Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) is een feit. Deze wet houdt grote bedrijven verantwoordelijk voor hun keten. Gelukkig is er daarin ook aandacht voor hoe Nederland die Europese wet implementeert – we hebben er nog twee jaar voor.  

Vandaag stemt de kamer over een motie om geen aanvullende, nationale regels en restricties in te bouwen. Op zich logisch, gezien de wens voor een gelijk speelveld met omringende landen. Maar de motie kan averechts werken voor het mkb –  juist dat deel dat niet binnen de reikwijdte van de wet valt.

Kijk daarvoor naar de rapportageverplichting (CSRD). Grote bedrijven zetten de vraag voor deze data al volop door naar leveranciers, veelal mkb-bedrijven. Bedrijven die al te maken hebben met hoge lastendruk, beperkte capaciteit en middelen. Dit risico bestaat nu ook bij de CSDDD.  

De motie laat op dit moment geen ruimte voor nationale invulling. Daarom onze oproep: geef die ruimte wél en versterk het mkb.  

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid