Code oranje voor klimaat en ontwikkelingshulp, groen voor eerlijke belastingen

14 NOV 2023 05:01 | Oxfam Novib

Den Haag, 14 november. De meerderheid van de grootste politieke partijen wil klimaatbeleid verder afzwakken, dit geldt voor de VVD, NSC en BBB. De PVV wil het zelfs helemaal stopzetten. Ook de meerderheid van partijen, die nu hoog scoren in de peilingen, is voor het afschaffen van ontwikkelingssamenwerking, VVD en PVV, of minder steun hiervoor: NSC en BBB. Een eerlijker en groener belastingbeleid maakt meer kans door de steun van NSC, GroenLinks-PvdA en D66. Dit blijkt vandaag uit de Oxfam Novib-analyse van de verkiezingsprogramma's.

 Michiel Servaes, algemeen directeur Oxfam Novib: “Deze verkiezingen zijn cruciaal, voor het klimaat en voor de positie van Nederland in de wereld. Het is onvoorstelbaar en immoreel dat een meerderheid van de grote politieke partijen de steun aan de allerarmsten in de wereld wil verlagen of helemaal afschaft. Vreselijke rampen volgen elkaar in hoog tempo op en de klimaatcrisis leidt tot droogte en voedseltekorten. In plaats van aan onze morele plicht en internationale afspraken te voldoen, is solidariteit een sluitpost bij veel partijen.’’

Oxfam Novib publiceert vandaag haar analyse van de verkiezingsprogramma’s. In de analyse worden alle politieke partijen vergeleken die volgens de peilingen kans maken om op 22 november om in de Tweede Kamer te komen. Met behulp van het Oxfam Novib stoplichtoverzicht worden partijen vergeleken op 9 thema’s: ontwikkelingssamenwerking, klimaat, eerlijke belasting, verantwoord ondernemen, gendergelijkheid, noodhulp, verdediging van mensenrechten, migratie en voedselzekerheid.

Ontwikkelingssamenwerking helpt daadwerkelijk om armoede wereldwijd te verminderen. Het ontwikkelingsbudget moet niet worden ingezet voor opvang van asielzoekers in Nederland en de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven, maar moet de allerarmsten in de wereld ten goede komen. VVD en PVV scoren slecht. NSC en BBB scoren matig. Groenlinks-PvdA, D66, CDA, SP, PvdD, CU, SGP scoren goed.

De gevolgen van de klimaatcrisis zijn overal merkbaar en maatregelen zijn nu nodig. Bij klimaat is gekeken of politieke partijen broeikasgasemissies voldoende terugdringen in lijn met VN-afspraken. Ook is onderzocht of internationale klimaatfinanciering en het afbouwen van fossiele subsidies zijn opgenomen. PVV, BBB, SGP en JA21 scoren slecht. VVD, NSC, CDA en SP scoren matig. Groenlinks-PvdA, D66, PvdD en CU scoren goed.

Om ongelijkheid in de wereld en Nederland terug te dringen zijn eerlijke belastingen nodig. Onderzocht is of partijen de belasting voor de superrijken en grote bedrijven verhogen, vergroening van de huidige belastingen voorstaan en maatregelen willen nemen tegen belastingontwijking. NSC, Groenlinks-PvdA, D66 en CDA scoren goed. CU en DENK matig. VVD, PVV en BBB slecht.

Contact Jules van Os, persvoorlichting Oxfam Novib, 0651573683

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid