Cruciale steun voor het MKB: non-bancaire financieringsmarkt groeit naar ruim €5 miljard

22 APR 2024 07:00 | Stichting MKB Financiering (SMF)

Stichting MKB Financiering (SMF) publiceert vandaag de bevindingen van haar jaarlijkse onderzoek naar de non-bancaire financieringsmarkt voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Nederland. Het rapport, getiteld 'Met veerkracht naar voorspoed', belicht de duurzame groei, doorzettingsvermogen en veerkracht van de non-bancaire financieringsmarkt in 2023, een jaar vol economische uitdagingen.

Het rapport is aangeboden aan Menno Snel, die door Minister Adriaansens is benoemd als speciale gezant voor mkb financiering. De gezant is aangesteld om op basis van het Nationaal convenant mkb financiering, gesloten tussen partijen uit de sector, te komen tot het beste mkb-financieringsklimaat van Europa.

Belangrijkste bevindingen:

  • In 2023 is de totale waarde van non-bancaire financiering met 27% gegroeid tot €5.148 miljard, ten opzichte van €4.061 miljard in 2022.

  • Van alle mkb financieringen tot €1 miljoen is 36% in 2023 non-bancair verstrekt.

  • De meest opvallende groei werd waargenomen in financieringen tussen €50.000 en €250.000.

  • Innovatieve en flexibele financieringsvormen zoals direct lending en factoring tonen significante groei, een duidelijke indicator van hun toenemende populariteit onder ondernemers.

  • Slechts 18% van de non-bancaire financieringen in 2023 is verstrekt aan vrouwelijke ondernemers, en 16% aan ondernemers met een niet-westerse achtergrond.

  • Gecertificeerde onafhankelijke adviseurs dragen bij aan een efficiënter aanvraagproces, waarbij slechts 6% van de ingediende aanvragen door financiers wordt afgewezen.

Sectorimpact en toekomstige verwachtingen:

  • De non-bancaire sector speelt een cruciale rol in het faciliteren van herstel voor MKB-bedrijven die nog steeds de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie ondervinden.

  • Met een voorspelde groei van 12% in 2024 blijft de sector een essentiële bron van financiering voor het MKB, vooral bij het ondersteunen van duurzame en maatschappelijk verantwoorde investeringen.

  • De invoering van de Europese Crowdfunding-vergunning (ECSPR) heeft geleid tot een gestandaardiseerde regelgeving over crowdfundingplatformen in Europa, waardoor het gemakkelijker wordt voor platforms om binnen de hele EU te opereren.

Menno Snel: “Het is goed om de resultaten van dit onderzoek te zien. Non-bancaire financiering is zeer belangrijk voor de financiering van het kleinbedrijf en het is goed om te zien dat er steeds meer passende financiering is voor het mkb.

Ronald Kleverlaan, voorzitter van SMF benadrukt: “De resultaten van 2023 onderstrepen het belang van de non-bancaire financieringsmarkt als een stabiele en flexibele financieringsbron voor het MKB. Onze inspanningen om een inclusievere en professionele financieringsmarkt te bevorderen, hebben duidelijk vruchten afgeworpen en wij zijn optimistisch dat met de implementatie van verdere innovatieve en duurzame financieringsopties de groei zich zal voortzetten.”

Download Onderzoek non-bancaire financiering 2023

Meer informatie en het volledige onderzoek met de kerncijfers, tabellen en grafieken per non-bancaire financieringsvorm is beschikbaar via www.stichtingmkbfinanciering.nl

Over Stichting MKB Financiering

Stichting MKB Financiering is een initiatief dat zich inzet voor de bevordering en ontwikkeling van alternatieve financieringsvormen voor het MKB in Nederland. Door samenwerking met beleidsmakers, financiers en ondernemers streeft SMF ernaar een gezonde, gelijkwaardige en toegankelijke financieringsmarkt te creëren, die bijdraagt aan de economische groei van het MKB en het verdienvermogen van Nederland.

SMF Onderzoek Non-bancair financieren 2023

Meer binnen de rubriek Economie en geld