'Veroorzakers watervervuiling voelen gevolgen niet'

06 DEC 2023 16:26 | MVO Nederland

Dit is een expertquote van Fenna Cerutti, Sectormanager infra en drinkwater, MVO Nederland.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Risico's drinkwater Groningen door landbouwgif in Drentsche Aa

Weer een onderzoek dat het probleem bevestigt: het water in Nederland raakt vervuild en initiatieven op vrijwillige basis zijn niet voldoende. Maar zolang er geen enkele actie wordt verbonden aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) blijven we in hetzelfde kringetje ronddraaien en halen we de doelen zeker niet.

De oplossing is samenwerking tussen verschillende type partijen. Dat geldt voor alle klimaat- en milieuproblemen. Het huidige demissionaire kabinet heeft weinig visie laten zien en plakt vooral veel te kleine pleisters op heel grote wonden. Het ministerie van I&W is verantwoordelijk voor de uitvoering, maar hier hebben we weinig actie gezien.

Veroorzakers van de vervuiling voelen de gevolgen niet. Rioolwaterzuiveringen en drinkwaterzuiveringen halen die stoffen weer uit het water. Daar zijn energie, chemische middelen en fossiele stof in de vorm van actieve kool voor nodig. We moeten toe naar een systeem waar de vervuiler betaalt of, beter nog, de vervuiler niet meer vervuilt en ondernemen met oog voor de natuur en maatschappij wordt beloond. Het voorstel van commissielid Henk Kosters om de boeren die minder landbouwgif gebruiken financieel te ondersteunen met een 'risico-vangnet', een soort fonds of verzekering, is daar een mooi voorbeeld van.

Naast bestrijdingsmiddelen in de landbouw zijn ook (chemische) industrie en de zorgsector partijen die vervuiling veroorzaken. MVO Nederland pleit daarom voor een cross-sectorale aanpak en roept partijen op uit de (chemische) industrie, zorgsector, boeren, waterschappen en drinkwaterbedrijven, onderzoeksinstellingen, provincies en gemeenten die met ons in de actiestand willen om de KRW doelen wél te halen.

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid