'Duurzaam bedrijfsleven vindt conclusie SCP over verkiezingsprogramma's niet verrassend'

06 NOV 2023 13:45 | MVO Nederland

Dit is een expertquote van Wouter Scheepens, Interim directeur-bestuurder, MVO Nederland.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Partijen beloven te veel en kiezen te weinig, waarschuwt SCP

In de verkiezingsprogramma's van politieke partijen worden "lang niet altijd" de keuzes gemaakt die nodig zijn voor de inwoners van Nederland, stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De conclusie van het SCP is niet verrassend. MVO Nederland analyseerde zestien programma’s langs de meetlat van een duurzame economie. We zien dat veel partijen duurzaamheid wel benoemen, maar het ontbreekt aan langetermijndoelen, maatregelen en wetten.

Ongeveer een derde van de partijen stelt ambitieuze doelen en werkt dit uit met concrete maatregelen. Nog eens een derde benoemt het belang van bijvoorbeeld herstel van biodiversiteit of minder grondstoffengebruik, maar hangt daar geen concrete maatregelen aan. De rest van de partijen biedt überhaupt geen aandacht aan het thema, of slechts in zeer beperkte mate. Dit laat de enorme versnippering van het politieke landschap zien.

En dus dreigt de grootste nachtmerrie voor duurzame ondernemers waarheid te worden: een coalitieakkoord vol mooie woorden, maar zonder langetermijnperspectief, kaders en doelen. Zo wordt duurzaam ondernemen nooit de standaard.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid