'Actie nodig om Nederlandse waterkwaliteit te verbeteren'

07 NOV 2023 12:20 | MVO Nederland

Dit is een expertquote van Fenna Cerutti, Sectormanager infra en drinkwater, MVO Nederland.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Waterkwaliteit Nederlandse sloten en plassen blijft slecht

Slechts 22 procent van de kleine wateren in Nederland heeft een goede waterkwaliteit. Dat zegt Natuur & Milieu na burgeronderzoek naar de kwaliteit van sloten, vennen, kanalen en plassen.

Weer een onderzoek dat het probleem bevestigt. Maar zolang er geen enkele actie wordt verbonden aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) blijven we in hetzelfde kringetje ronddraaien en halen we de doelen zeker niet.

De oplossing is samenwerking tussen verschillende type partijen. Dat geldt voor alle klimaat- en milieuproblemen. Het huidige demissionaire kabinet heeft weinig visie laten zien en plakt vooral veel te kleine pleisters op heel grote wonden. Het ministerie van I&W is verantwoordelijke voor de uitvoering, maar hier hebben we weinig actie gezien.

(Chemische) industrie, boeren en de zorgsector zijn de partijen die vervuiling veroorzaken. Maar zij voelen de gevolgen niet. We moeten toe naar een systeem waar de vervuiler betaalt of, beter nog, de vervuiler niet meer vervuilt. Rioolwaterzuiveringen en drinkwaterzuiveringen halen die stoffen weer uit het water. Daar zijn energie, chemische middelen en fossiele stof in de vorm van actieve kool voor nodig. MVO Nederland verbindt dit soort cross-sectorale ketens aan elkaar, zoals in het project Boeren. Natuurlijk! waarbij alle partijen betrokken bij de omschakeling van boeren betrokken zijn, meebetalen en ander gedrag gaan vertonen.

We roepen partijen op uit de (chemische) industrie, zorgsector, boeren, waterschappen en drinkwaterbedrijven, onderzoeksinstellingen, provincies, gemeenten die met ons in de actiestand willen om de KRW doelen wél te halen. Het helpt niet om te blijven roepen dat we het niet gaan halen. Uit onze analyse van de verkiezingsprogramma’s bleek dat ongeveer een derde van de partijen ambitieuze doelen stelt en dit uitwerkt met concrete maatregelen. Ondernemers kunnen dus zelf meedoen, maar ook in hun stemgedrag sturen op actie.

Meer binnen de rubriek Dieren en natuur