Oxfam Novib: VVD kiest voor miljardenbezuiniging op allerarmsten

08 NOV 2023 12:40 | Oxfam Novib

De VVD bezuinigt 5,3 miljard euro op ontwikkelingssamenwerking. Vrijwel alle andere partijen zoals D66, CU, GroenLinks-PvdA waarvan het CPB zojuist de verkiezingsprogramma’s heeft doorgerekend, kiezen wel voor ontwikkelingssamenwerking en sommige investeren hier juist meer in. Hiermee blijven deze partijen wel in lijn, in tegenstelling tot de VVD, met staande afspraken hierop binnen de VN en de OESO, zo stelt Oxfam Novib.

Peter Ras, beleidscoördinator Oxfam Novib: “De VVD zet grof het mes in het budget voor de allerarmsten wereldwijd. In de praktijk bezuinigt de VVD hiermee ook fors op de Europese ontwikkelingssamenwerking en kosten voor asielopvang in Nederland, en slaat hiermee alle internationale afspraken over ontwikkelingssamenwerking binnen de EU, OESO en de VN in de wind. De VVD is met dit programma geen middenpartij meer maar voegt zich bij de agenda van radicaal rechts, dit is onvoorstelbaar wreed en kortzichtig.”

Zo investeren D66 en GroenLinks-PvdA 700 miljoen euro extra in ontwikkelingssamenwerking, de ChristenUnie 800 miljoen en de SGP 200 miljoen euro extra. Positief is dat, boven op hun extra investeringen in ontwikkelingssamenwerking, D66 en GroenLinks-PvdA de kosten voor asielopvang in Nederland uit de begroting voor ontwikkelingssamenwerking verminderen. De VVD bezuinigt in de praktijk vrijwel het hele budget voor ontwikkelingssamenwerking weg.

VVD, D66, GroenLinks-PvdA, CDA, ChristenUnie, Volt, JA21 en SGP hebben hun programma laten doorrekenen. Maar partijen als Nieuw Sociaal Contract, BBB en PVV hebben dit niet gedaan.

Op dinsdag 14 november publiceert Oxfam Novib haar analyse van de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen. In deze analyse beoordeelt Oxfam Novib de verschillende verkiezingsprogramma’s op thema’s zoals budget voor ontwikkelingssamenwerking, klimaat, internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, vrouwenrechten, noodhulp en eerlijke belastingtarieven. De analyse is eerder onder embargo beschikbaar.

Peter Ras, beleidscoördinator Oxfam Novib, is beschikbaar voor interviews. Contact: Jules van Os, Oxfam Novib persvoorlichting, 0651573683.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid