'Afschaffing btw-tarief op groente en fruit nodig om obesitasepidemie te doorbreken'

12 JUN 2023 11:49 | Hogeschool Inholland

Dit is een expertquote van Feike van der Leij, Lector Health & Food, Hogeschool Inholland

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Rondetafelgesprek over het afschaffen van btw op groente en fruit | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Het kabinet twijfelt of het nultarief voor groenten en fruit moet worden doorgezet. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport spreekt vandaag tijdens een rondetafelgesprek met wetenschappers, fiscalisten, gedragseconomen en organisaties over het onderwerp. Afschaffing van BTW is een praktische en uitvoerbare maatregel die de toegankelijkheid en consumptie van gezonde voeding stimuleert en zo bijdraagt aan de algehele gezondheid van de Nederlandse bevolking.

De prijsmaatregel is op korte termijn in te stellen voor de categorie vers en diepvries. Het is een duidelijk te definiëren categorie en beslaat meer dan 90 procent van de omzet van groente en fruit, want snijden, schillen, blancheren en invriezen gelden niet als bewerking.

De kosten voor de overheid om de BTW op deze producten af te schaffen, wordt ruimschoots gecompenseerd door de besparingen op de gezondheidszorg, omdat een gezonder dieet zal leiden tot minder gezondheidsproblemen op de lange termijn. Ook kan de afschaffing van BTW gepaard gaan met aanvullende maatregelen, zoals een suikertaks, om de consumptie van ongezonde voeding te ontmoedigen en een schokeffect teweeg te brengen in het consumptiegedrag.

Het is duidelijk dat er in de samenleving steeds meer aandacht komt voor het belang van gezond en duurzaam eten, en het is tijd dat beleidsmakers deze trend ondersteunen.

Meer binnen de rubriek Voeding, drank en horeca