'Maatschappelijk bewustzijn over systemische oorzaken verkeersongevallen moet groter'

05 APR 2024 16:05 | Fonds Slachtofferhulp
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Eva Kwakman

Aanleiding:
Van wie is de straat? ‘De auto heeft de samenleving ontwricht’, zeggen actievoerders - NRC

Een recent interview met Maartje van Putten en Marco te Brömmelstroet in NRC benadrukt dat de dominantie van automobiliteit een groot gevaar vormt op straat, en dat politiek beleid over ruimtelijke inrichting daar verantwoordelijk voor is. Op weg naar een meer rechtvaardige en veilige openbare ruimte speelt de manier waarop er over verkeersongevallen wordt bericht ook een belangrijke rol. 

Inrichting rondom de auto

De auto is in de afgelopen eeuw in wereldwijd de norm geworden; veel steden en regio’s zijn volledig heringericht rondom de auto. Terwijl gemotoriseerde voertuigen met hun snelheid en gewicht een veel grotere fysieke impact hebben dan fietsers of voetgangers en de kans op ongevallen sterk vergroten.


Tekortkoming van verslaggeving

In het publieke debat en verslaggeving worden verkeersongevallen genormaliseerd en overheden nauwelijks aangesproken op hun verantwoordelijkheid om ‘verkeersgeweld’ aan te pakken als een structureel maatschappelijk probleem met dramatische gevolgen.

In journalistieke verslaggeving van verkeersongevallen blijft het vaak bij één à twee alinea’s waarin het ongeval feitelijk en als een losstaand incident wordt beschreven. Er wordt niet ingegaan op de verstrekkende gevolgen voor betrokkenen en nabestaanden en op de structurele oorzaken. Wanneer de jaarlijkse ongevallencijfers van het CBS naar buiten komen, blijft het publieke debat veelal draaien rondom veiligheidsmaatregelen die fietsers of voetgangers zelf kunnen nemen, terwijl de bron van het gevaar niet bij hen ligt.


Roaddanger.org

Het door Fonds Slachtofferhulp gesteunde platform Roaddanger.org, dat op 10 april tijdens de Week van de Rechtvaardige Straat wordt gelanceerd, heeft als doel om deze beeldvorming van verkeersongevallen vast te leggen en te bevragen. Op het platform kan iedereen nieuwsartikelen van verkeersongevallen toevoegen. De verzamelde data schetsen gaandeweg een beeld van deze framing en of die door de tijd heen verandert. 

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws