Fonds Slachtofferhulp en Monuta bundelen krachten voor nabestaanden na traumatisch verlies

05 MRT 2024 09:28 | Fonds Slachtofferhulp

Fonds Slachtofferhulp en uitvaartorganisatie Monuta gaan samenwerken om nabestaanden na een traumatische gebeurtenis de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Beide organisaties delen hun kennis om mensen met complexe rouw verder te helpen en openheid te stimuleren over een lastig onderwerp als afscheid nemen.

Fonds Slachtofferhulp en Monuta delen de komende jaren hun expertise over het omgaan met verlies en het herkennen van een mogelijke complexe rouwstoornis na een traumatisch verlies, om nabestaanden beter te ondersteunen zodat ze het leven weer op kunnen pakken. Er is veel behoefte aan deze steun en hulp, zo blijkt op het platform www.rouwbehandeling.nl van Fonds Slachtofferhulp, waar steeds meer nabestaanden informatie vinden over passende rouwbehandelingen na een plotseling verlies. Monuta gaat rouwbehandeling.nl de komende jaren ondersteunen.  

Ineke Sybesma, directeur van Fonds Slachtofferhulp: “Iemand verliezen door een misdrijf of verkeersongeval treft je dubbel. Je verliest onverwachts een dierbare én maakt een traumatische gebeurtenis mee. Hierdoor kun je vastlopen in het rouwproces. Dan is passende ondersteuning van groot belang. We zijn blij dat we in Monuta een partner hebben gevonden die met HAAR  kennis en netwerk ons werk een belangrijke extra push kan geven.”

Monuta is een maatschappelijk betrokken uitvaartorganisatie en staat al 100 jaar voor een afscheid met een goed gevoel. Voor íedereen.  In het partnerschap met Fonds Slachtofferhulp wil de organisatie extra stappen maken voor de groep mensen die door een traumatisch verlies een mogelijk risico lopen op een complexe rouwstoornis.

Corné Mulders, directeur Uitvaartzorg bij Monuta: “Wij zijn er voor nabestaanden in alle fasen van een afscheid. En dus ook erná. De groep nabestaanden van misdrijven, ongevallen of zelfs rampen vormt een extra kwetsbare groep. Ze verdienen alle ondersteuning die we ze kunnen bieden. We vinden het ontzettend belangrijk om verlies en rouw bespreekbaar te maken, want dan komt er ruimte voor de juiste ondersteuning. Ook, of misschien wel juist, als een overlijden niet alledaags is. Binnen dit partnerschap versterken wij elkaar door meer kennis te delen en mensen in complexe rouw echt te helpen. Samen stimuleren we openheid, ook als het over een lastig onderwerp als het afscheid gaat.”

Over Fonds Slachtofferhulp

Elke dag worden duizenden Nederlanders slachtoffer van een misdrijf, ongeval of ramp. Het zet hun leven op zijn kop. Fonds Slachtofferhulp komt op voor hun rechten, investeert in gespecialiseerde hulp en versterkt de stem van het slachtoffer. Zie www.fondsslachtofferhulp.nl

Over Monuta

Iedereen verdient een waardig en persoonlijk afscheid. Vanuit die overtuiging is Monuta 100 jaar geleden opgericht, toen gelijkheid helemaal niet vanzelfsprekend was. En hoewel er sinds 1923 veel veranderd is, drijft deze missie ons vandaag nog altijd: voor íedereen een afscheid met een goed gevoel. Zie www.monuta.nl

Meer binnen de rubriek Ngo - goede doelen