Per Saldo roept op: zorgkantoren en zorgverzekeraars, kom over de brug

31 MRT 2020 16:52 | Per Saldo

Het ministerie van VWS, zorgkantoren en zorgverzekeraars lukt het niet om met de noodzakelijke oplossingen voor 130.000 budgethouders te komen. Ze betwijfelen of de enkele miljoenen euro’s die nu nodig zijn om budgethouders, hun naasten en zorgverleners te beschermen en ondersteunen in deze crisissituatie wel op een goede manier zal worden besteed. Intussen loopt de spanning bij mensen met chronische aandoeningen en beperkingen thuis op en vrezen we voor acute opnames als de situatie niet snel veranderd.

Per Saldo vindt de houding van alle betrokken partijen een schande. In de eerste plaats omdat in een tijd waarin hele andere argumenten belangrijk zijn - veiligheid, gezondheid, overleven - redenen als ‘geen overzicht hebben over de extra kosten en mogelijke fraude’ niet eens in je opkomen. Wel bij onze overheid, die ondertussen miljarden steun geeft aan het bedrijfsleven, waarvan ook niet zeker is of dat goed terecht komt. Dat risico wordt wel genomen. Minister Koolmees heeft het vanmorgen nog gezegd. Ten tweede, omdat gecontracteerde zorg via zorg in natura wel kan worden gecompenseerd. Waarom zorg gefinancierd met een persoonsgebonden budget niet? Alleen de manier van financieren is anders geregeld.

Vertrouwen

De overheid doet een beroep op het vertrouwen van de burgers als ze vraagt zoveel mogelijk binnen te blijven. Dat doen budgethouders al, omdat zij weten welk risico zij lopen. Alleen is het voor een grote groep ook belangrijk dat hun veiligheid binnenshuis wordt gegarandeerd. Zonder steun van de overheid en betrokken partijen in deze crisissituatie kunnen budgethouders zichzelf, naasten en zorgverleners niet beschermen. Per Saldo vindt dat ze erop moeten vertrouwen dat budgethouders het goed uitvoeren.

Acute zorg

Als beschermende maatregelen voor budgethouders uitblijven vreest Per Saldo voor acute opnames van mensen die dringend hulp nodig hebben, met of zonder coronavirus. Zeker voor een beperkte zeer kwetsbare groep die altijd al gebruik maakt van beschermende materialen. Het water staat veel mensen nu al aan de lippen. Onduidelijkheid zorgt voor onnodige stress en zorgen naast de toch al precaire situatie waarin deze zorgvragers zich bevinden.

Oproep aan zorgkantoren en zorgverzekeraars

Per Saldo roept zorgkantoren en zorgverzekeraars op hun verantwoordelijkheid te nemen. Kom nu over de brug met praktische oplossingen in plaats van te twisten over uitvoering van regels en procedures. Laat budgethouders niet achteraan aansluiten in de rij. En heel belangrijk: vertrouw erop dat zij het in de gegeven situatie zo goed mogelijk oplossen. Zij zijn gewend eigen regie te nemen, verantwoordelijkheid te dragen en hun zorg zo goed en goedkoop mogelijk in te huren. Geef budgethouders nu ruimte om binnen de bijzondere situatie maatregelen te treffen om deze tijd door te komen.

  • Stel geld beschikbaar om tijdelijk andere zorg te kunnen regelen;
  • Laat mensen achteraf verantwoorden;
  • Geef een beperkte zeer kwetsbare groep recht op beschermende materialen;
  • Zorg dat de extra druk door gesloten scholen, dagbesteding en andere ondersteuning binnen gezinnen opgevangen kan worden.

Meer binnen deze rubriek