Handreiking gepubliceerd voor toereikende pgb-tarieven voor de Wmo en Jeugdwet

26 MRT 2024 11:44 | Per Saldo

Per Saldo heeft in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een praktische handreiking ‘toereikende pgb-tarieven’ ontwikkeld voor gemeenten. De handreiking wordt nu verspreid onder de gemeenten, zodat gemeenten deze kunnen gebruiken voor het vaststellen van de nieuwe pgb-tarieven.

Budgethouders kunnen alleen kwalitatief goede zorg en ondersteuning inkopen als de tarieven hiervoor toereikend zijn.  Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om toereikende pgb-tarieven vast te stellen. Dit staat ook in de Wmo en Jeugdwet beschreven. Het is gebleken dat er aanzienlijke variatie bestaat in de manier waarop gemeenten deze pgb-tarieven bepalen. Dit leidt landelijk tot grote verschillen in de hoogte van tarieven. Soms blijken de tarieven zelfs niet toereikend. Tijdens het pgb-debat in 2022 zijn hier moties over ingediend in de Tweede Kamer. Minister Helder besloot de moties over te nemen. Dat resulteerde in deze handreiking.

De handreiking geeft duidelijkheid over de opbouw van deze tarieven. Daarbij wordt rekening gehouden met alle onderdelen, zoals de kostencomponenten en de marktwerking. Het gebruik van deze handreiking leidt tot een herkenbare en uniforme werkwijze bij de vaststelling van pgb-tarieven. Het helpt gemeenten om tot toereikende en marktconforme tarieven te komen. Dit is een belangrijke stap naar meer transparantie en gelijkheid binnen het pgb-systeem. 

De handreiking is hier te vinden: Handreiking voor transparante en toereikende tarieven pgb | VNG

 

Meer binnen de rubriek Zorg