Ouders lopen tegen muur van regels aan

20 FEB 2019 18:29 | Per Saldo

De Tweede Kamer moet een grotere verantwoordelijkheid nemen voor de groeiende groep wanhopige ouders en hun (thuiszittende) kinderen die tegen een muur van regels aanlopen. Deze oproep doet Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een persoons gebonden budget (pgb) aan de vooravond van een Kamerdebat over deze kwestie.

Per Saldo wil dat maatwerk mogelijk wordt gemaakt, dat echt gekeken wordt naar wat het individuele kind nodig heeft en dat daarbij wordt geluisterd naar ouder en kind.  Dit kan voorkomen dat kinderen geen onderwijs kunnen volgen. Per Saldo's kritiek op de huidige versnippering van budgetten en verantwoordelijkheden krijgt sterke ondersteuning van voormalig kinderombudsman Marc Dullaert, die 18 februari een kritisch advies over de impasse rond thuiszitten heeft gepubliceerd.

 

14.000 thuiszitters

Per Saldo stelt vast dat sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs het probleem van kinderen die door een beperking of bijvoorbeeld autisme uitvallen op school, alleen maar is toegenomen. Doelstellingen van de overheid zijn niet gehaald. Ouders zien hun kind achteruit gaan in plaats van zich ontwikkelen. Het zou gaan om ruim 14.000 kinderen, exacte cijfers zijn niet bekend doordat niet al het verzuim wordt geregistreerd. In het regeerakkoord van het vorige kabinet was vastgelegd dat het aantal in 202o tot nul moest zijn gedaald.

Volgens oud-ombudsman Dullaert in zijn maandag gepubliceerde advies gaat om het om structurele problemen bij het thuiszitters. 'We kijken nog teveel vanuit de uit 1969 stammende leerplichtwet, waarin leerplicht en handhaving daarvan centraal staan. Een andere kijk is nodig.'

Out of the box

Minister Slob van OCW en minister De Jonge van VWS proberen in hun voorstellen die 21 februari in de Kamer worden besproken de gescheiden zorg- en onderwijsbudgetten beter op elkaar af te stemmen. Maar voor Per Saldo gaat dit niet ver genoeg.  Zolang er geen ruimte komt om 'out of the box' te denken en werken verbetert de situatie niet schrijft de vereniging in een brief aan de Kamerleden. 'Kwetsbare jongeren worden de dupe van systemen, financieringskwesties en starre wet- en regelgeving', zegt Aline Molenaar, directeur van Per Saldo.

Wat is nodig?

Voor kinderen waarvoor de voorstellen uit de brief van de ministers niet genoeg uitkomsten bieden,  moet het mogelijk blijven om maatwerk te organiseren. Dit moet vanuit alle zorgwetten mogelijk worden gemaakt. De vereniging vraagt de Kamer daarnaast om verlenging van het leerrecht voor kinderen en volwassenen met een beperking zolang zij zich kunnen ontwikkelen. Daarnaast moeten ouder en kind meer regie krijgen over de passende oplossingen.

Zo is een kind soms meer gebaat om onderwijs te krijgen op een buitenschoolse locatie, maar de regels staan dit niet toe. 'Het zou voor een hoop kinderen veel betekenen dat zij de mogelijkheid krijgen talenten te ontwikkelen en tot leren te komen. Dit voorkomt dat zij in een neerwaartse spiraal terecht komen', aldus Molenaar.

Meer binnen deze rubriek