Hulpvrager krijgt te weinig informatie over keuze pgb

30 APR 2018 16:04 | Per Saldo

MijnKwaliteitVanLeven.nl, een initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland, presenteerde 5 maart de uitkomsten van haar jaarlijks onderzoek naar de informatievoorziening over de keuze voor een pgb (persoonsgebonden budget). Daaruit blijkt dat meer dan een derde (37%) van ondervraagden geen informatie krijgen over de mogelijkheid van een pgb. Vooral de Jeugdwet blinkt hier negatief in uit. Een verslechtering van ruim 6% ten opzichte van vorig jaar.

Rol gemeentes

Maar ook onder de drie andere wetten WMO, WLZ en ZVW is de informatievoorziening verre van optimaal. Een kwart van de ondervraagden geeft aan geen of weinig informatie te krijgen over het pgb. Met name gemeentes hebben veel moeite met het goed informeren over het pgb.

Het pgb is het enige instrument dat het mogelijk maakt zelf zorg en ondersteuning te organiseren. Het stelt mensen in staat het leven te leiden waarover zij zelf de regie in handen hebben. Een overgroot deel van de budgethouders (83%) geeft aan niet zonder een pgb te kunnen voor het dagelijks functioneren.

Zorgelijke ontwikkeling

Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een pgb, vindt deze trend een zorgelijke ontwikkeling en roept mensen op deelt te nemen aan een aanvullend onderzoek op MijnKwaliteitVanLeven.nl. Met de uitkomsten van dit onderzoek wordt het gesprek met de gemeentes aangegaan hoe deze situatie te verbeteren.

 

Meer informatie over MijnKwaliteitVanLeven.nl en het onderzoek kunt u op https://www.mijnkwaliteitvanleven.nl/patienten-weinig-positief-over-contact-met-gemeente vinden. U kunt contact opnemen met Roul Velleman: r.velleman@pgb.nl 06-45945005

Meer binnen deze rubriek