Nieuwe enquête: Geopolitieke situatie maakt stemmen bij EU verkiezingen nog belangrijker

17 APR 2024 07:00 | EPLO The Hague

De laatste Eurobarometer-enquête van het Europees Parlement laat zien dat burgers belangstelling hebben voor de verkiezingen in juni en bezorgd zijn over de huidige geopolitieke context. Met de verkiezingen op 6-9 juni in zicht, laat deze publicatie een positieve trend zien voor belangrijke verkiezingsindicatoren. In Nederland geeft 72% van de ondervraagden aan nu geïnteresseerd te zijn om in juni te stemmen en 86% geeft aan waarschijnlijk te gaan stemmen. Dit is iets hoger dan het EU-gemiddelde (respectievelijk 60% en 71%). De interesse in het stemmen is onder Nederlanders met 11p gestegen in vergelijking met dezelfde periode vóór de verkiezingen in 2019.

Geopolitieke context

De Russische oorlog tegen Oekraïne en andere wereldwijde gebeurtenissen hebben duidelijk invloed op hoe burgers denken over de verkiezingen. Acht op de tien Europeanen (81%) vindt stemmen nog belangrijker gezien de huidige geopolitieke situatie. Ook de meeste Nederlandse burgers (88%) zijn het hiermee eens. Verder vinden Nederlanders, en EU-burgers in het algemeen, EU-defensie en veiligheid een van de belangrijkste thema's die tijdens de verkiezingscampagne aan bod zou moeten komen.

Verkiezingsthema’s

Behalve op het gebied van EU-defensie en veiligheid verschillen de prioriteiten van Nederlanders aanzienlijk met die van Europeanen in het algemeen. In Nederland zijn EU-defensie en veiligheid (50%), migratie en asiel (48%), en maatregelen tegen klimaatverandering (45%) de belangrijkste verkiezingsthema’s. Maar voor de gemiddelde EU-burger zijn dat de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting (33%), volksgezondheid (32%), Steun aan de economie en het creëren van nieuwe banen (31%), en EU-defensie en veiligheid (31%). In tegenstelling tot de gemiddelde EU-burger vinden Nederlanders de thema's volksgezondheid (16%) en steun aan de economie en het creëren van nieuwe banen (11%) minder belangrijk voor deze verkiezingscampagne.

Beeld van het EP

83% van de Nederlandse burgers (81% in de EU) heeft een positief of neutraal beeld van het Europees Parlement, terwijl slechts 17% negatief is (18% in de EU). Bovendien zou een meerderheid in Nederland (55%) willen dat het EP een belangrijkere rol gaat spelen. 37% wil juist het tegenovergestelde, wat hoger ligt dan het EU-gemiddelde (28%). 77% van de Nederlandse ondervraagden zegt dat EU-maatregelen een impact hebben op hun dagelijks leven (+6 pp in vergelijking met najaar 2023) en ervaart 22% deze impact als 'zeer veel’. Verder vindt 80% dat Nederland, over het geheel genomen, voordeel heeft gehaald uit haar EU-lidmaatschap.

In reactie op de resultaten van de enquête voegt President Metsola hieraan toe: "Het Parlement en de Europese Unie hebben de afgelopen jaren een ongekende prestatie geleverd. We zijn geconfronteerd met uitzonderlijke en uitdagende omstandigheden, maar we zijn er sterker en eensgezinder uitgekomen. Het Parlement is de stem en belangenbehartiger van de burgers in de EU en zal dat ook blijven."

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer

 

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid