Europees Parlement pakt door met maatregelen tegen ‘Big Tech’

20 JAN 2022 16:31 | Europees Parlement

Het Europarlement wil de handel en wandel van grote online platforms aan nieuwe regels onderwerpen. Er moet meer transparantie komen over algoritmes met schadelijke inhoud en desinformatie, zodat die kunnen worden tegengegaan. Er komen maatregelen om illegale producten, diensten en inhoud op het internet tegen te gaan. En er moet schadevergoeding komen voor gedupeerde gebruikers.

Het Parlement sprak over de plannen van de Europese Commissie om de handel en wandel van grote internetplatforms zoals Facebook, vaak ‘Big Tech’ genoemd, tegen te gaan. Het gaat om zaken als algoritmes, privacy en illegale inhoud. De voorstellen van de Commissie gaan voor de Europarlementariërs vaak niet ver genoeg en daarom hebben ze een aantal extra maatregelen aangenomen.

Het wetsvoorstel is door het Europees Parlement aangescherpt. Als het aan de Europarlementariërs ligt, komen er waarborgen en een mechanisme om illegale online producten, diensten en inhoud te kunnen verwijderen. Aanbieders van hostingdiensten moeten na zo’n melding zo snel mogelijk reageren en op maat actie ondernemen. Het Parlement wil ook sterkere waarborgen in de wet zodat meldingen worden opgepakt zonder willekeur en discriminatie. Daarbij moet rekening worden gehouden met grondrechten zoals de vrijheid van meningsuiting.

Omdat Big Tech te vaak doet aan het verspreiden van illegale en schadelijke inhoud, krijgt het te maken met maatregelen die de verspreiding ervan moet bestrijden. Zo moeten de bedrijven en platforms voortaan zelf risicobeoordelingen en onafhankelijke toetsingen uitvoeren. Dit moet verplicht worden. Ook moeten ze transparant zijn over zogeheten ‘aanbevelingssystemen’, dit zijn algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. Kleine online bedrijven en micro-platforms krijgen vrijstelling.

Als grote online platforms en concerns niet zorgvuldig te werk gaan of de regels overtreden, en ontvangers van hun diensten daardoor schade lijden, moeten de gedupeerden kunnen klagen. Ook kunnen daar dan schadevergoedingen voor de benadeelde gebruikers tegenover staan. Online spelers die misleidende of manipulatieve technieken gebruiken om het gedrag van gebruikers met ‘donkere patronen’ beïnvloeden, zullen worden verboden, aldus het Europees Parlement.

Om gebruikers in de EU beter te beschermen moeten ze beter geïnformeerd worden om keuzes te maken inzake reclame en algoritmes. Big Tech en andere grote spelers moeten hen meer informatie over hoe hun gegevens geld zullen opbrengen. Dit is eveneens nodig om minderjarigen in de EU nog beter te beschermen tegen ‘direct marketing’ profilering en gedragsgerichte reclame voor commerciële doeleinden. Ook moet er meer keuze komen bij het rangschikkingen op basis van algoritmen. Zo moet Big Tech ten minste met één aanbevelingssysteem komen dat niet op profilering gebaseerd is.

Deze maatregelen gaan ons digitale verkeer een stuk veiliger maken, zegt PvdA-Europarlementariër Paul Tang. ‘Toch is het zeer de vraag of het veilig genoeg is. Samen met 64 collega’s van vier verschillende partijen heb ik amendementen ingediend om het gebruik van data over religie, seksuele geaardheid en gezondheid te verbieden voor targeting van advertenties. Ik ben blij dat deze het gehaald hebben. Veiligheid en transparantie op het internet zijn in groot belang van ons allemaal.’

Meer binnen deze rubriek