'Klimaatverandering maakt dijkonderhoud complexer'

28 MRT 2023 11:47 | Fugro

Dit is een expertquote van Leo Zwang, Directeur Waterveiligheid & Klimaatadaptatie, Fugro.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: BBB lijkt ook bij waterschappen grote winst te behalen

Naast de Provinciale Statenverkiezingen zijn de waterschapsverkiezingen ook net geweest en kwam afgelopen donderdag de definitieve uitslag. Eén van de grootste onderwerpen van de verkiezingen was waterveiligheid. Hieronder valt ook het beheer van dijken. Door klimaatverandering is dit de laatste jaren steeds complexer geworden.

Het onderhoud van dijken kent twee periodes: de open en gesloten periode. Tijdens de open periode, de zomer, is er normaal gesproken weinig kans op hoogwater en was het toegestaan onderhoud aan de dijken te plegen. Door klimaatverandering komt dit tegenwoordig steeds vaker voor, zoals bijvoorbeeld in Limburg in de zomer van 2021. Hierdoor hebben veel waterschappen hun beleid aangepast en maken ze geen onderscheid meer tussen de periodes.

Dit maakt het onderhoud van dijken lastig, omdat aannemers nu slechts een korte periode hebben waarin ze aan de slag kunnen. Vroeger konden ze tijdens de open periode zelfs een hele dijk weggraven. Door de kans op hoog water is dit niet meer mogelijk. Het onderhoud is als een operatie van een levende patiënt, wat de uitvoering beperkt en vertraagt.

Slimme analyses

Een oplossing hiervoor is het werken met tijdelijke constructies op basis van slimme analyses. Hierbij blijft de dijk volledig in functie tijdens het onderhoud en wordt er van tevoren een veiligheidsniveau afgesproken. Dit veiligheidsniveau wordt gedurende het werk voortdurend gecontroleerd door de bouwers. Mocht er toch hoogwater komen, dan kan er snel een noodwaterkering worden opgezet.

Het werken met deze constructies heeft impact op de manier van onderhouden. Aannemers moeten altijd rekening houden met een bepaalde hoogte van het water, waardoor de werkvakken zo kort mogelijk moeten zijn om binnen de tijd de boel te kunnen dichten.

Waterveiligheid

Het vinden van een goede balans tussen snelheid, efficiëntie en veiligheid is daarom van groot belang. Als er veel ruimte beschikbaar is, is dit geen groot probleem. Er is dan op meerdere plekken ruimte voor een kering. Als er weinig ruimte is, is snelle actie noodzakelijk. Maar waterveiligheid blijft altijd de belangrijkste randvoorwaarde.

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid