'Medicijnen altijd volgen in de praktijk'

01 MRT 2024 17:10 | Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

Snelle toelatingsprocedures zijn in Europa vastgesteld om ervoor te zorgen dat ernstig zieke patiënten snel toegang hebben tot nieuwe geneesmiddelen. Dat deze procedures nuttig zijn, is wel gebleken tijdens de coronapandemie, toen de hele wereld zat te wachten op de Covid-vaccins. Volgens een onderzoek van de Universiteit Utrecht, hebben sommige kankermedicijnen die volgens deze snelle toelating zijn goedgekeurd door het Europese geneesmiddelenbureau (EMA), geen duidelijk bewezen toegevoegde waarde.

Maatwerk

Binnen de oncologie is er grote behoefte aan nieuwe behandelingen, ook omdat deze patiënten vaak niet kunnen wachten. Dat betekent soms dat er veel druk ligt om een medicijn snel beschikbaar te krijgen en versneld goed te keuren. De EMA heeft hier speciale procedures voor. Hierbij wordt altijd de afspraak gemaakt om ook ná de versnelde goedkeuring de resultaten goed te blijven volgen. Bij wie werkt het middel en op welk moment in de ziekte kan het middel beste ingezet worden? Dit vraagt om goede samenwerking tussen de geneesmiddelenmakers en de artsen, zodat er beter maatwerk geleverd kan worden voor patiënten. En dat kan betekenen dat artsen het voorschrijfgedrag aanpassen of dat artsen of bedrijven behandelingen met het middel stopzetten.

Volgen in de praktijk

De onderzoekers geven aan dat belangrijk is om de daadwerkelijk toegevoegde waarde van deze medicijnen te blijven volgen in de praktijk. De geneesmiddelensector staat hier volledig achter, ook omdat een klinische setting nooit gelijk is aan de dagelijkse praktijk. Daarom zetten wij volop in om na goedkeuring van een geneesmiddel meer data over het gebruik in de praktijk te verzamelen. Dat betekent dat bedrijven en artsen de werkzaamheid van geneesmiddelen in de praktijk monitoren. En als dat nodig is daarop afspraken aanpassen, met een vergoeding die recht doet aan het middel.

Daarover moeten we met elkaar in gesprek blijven.


Meer binnen de rubriek Zorg