EP Persbriefing met Mohammed Chahim en Esther de Lange over Fit-for-55 (17 april, 14.30)

12 APR 2023 17:55 | Europees Parlement

Datum: 17 april 2023

Tijd: 14.30 - 15.30

Plaats: Online (WebEx)

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: via email naar pers-denhaag@europarl.europa.eu

Op maandag 17 april om 14.30 uur organiseert het kantoor van het Europees Parlement in Nederland een online persbriefing met Europarlementariërs Mohammed Chahim (PvdA, S&D) en Esther de Lange (CDA, EVP) over de “Fit-for-55” dossiers waarover tijdens de plenaire week in Straatsburg zal worden gestemd.  

De dossiers, namelijk het mechanisme voor koolstofgrenscorrectie (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), de herziening van het EU-emissiehandelssysteem (EU Emissions Trading System, EU ETS) en het “Sociaal Klimaatfonds” (Social Climate Fund, SCF) zijn onderdelen van het bredere Fit-for-55 pakket van de Europese Commissie. Het pakket heeft tot doel om tegen 2030 de netto-uitstoot van broeikasgassen met 55% te verminderen.

De Europarlementariërs zullen eerst de dossiers toelichten en daarna is er ruimte voor vragen. De briefing vindt geheel online plaats via WebEx.

Sprekers:

Mohammed Chahim (PvdA, S&D)

Vicevoorzitter van de S&D-fractie in het Europees Parlement.

Rapporteur op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (CBAM).

Schaduw rapporteur op het voorstel ter herziening van het EU ETS.

Profiel

Esther de Lange (CDA, EVP)

CDA-delegatieleider en vicevoorzitter van de EVP-fractie in het Europees Parlement.

Rapporteur op het Sociaal Klimaatfonds (SCF).

Klimaatwoordvoerder van de EVP en onderhandelaar op het gehele Fit-for-55 pakket.

Profiel

Achtergrond:

CBAM: mechanisme voor koolstofgrenscorrectie

Het mechanisme voor koolstofgrenscorrectie (Carbon Border Adjustment Mechanism,CBAM) heeft als doel bedrijven binnen en buiten de EU te stimuleren koolstofarmer te produceren door middel van het invoeren van een koolstofprijs op de invoer van bepaalde goederen uit landen met lagere klimaatambities. Het is ook bedoeld om koolstoflekkage, m.a.w. het verplaatsen van productie naar landen met minder strenge uitstootregels, te voorkomen.

Herziening van het EU ETS

Het wetsvoorstel van de Europese Commissie om het EU-emissiehandelssysteem (EU Emissions Trading System, EU ETS) te herzien heeft tot doel om de broeikasgasemissies in ETS-sectoren met 43% te verminderen tegen 2030, in vergelijking met de niveaus van 2005. Ook zou het ETS gaan gelden voor de maritieme sector. Verder zou vanaf 2025 een afzonderlijk systeem voor de handel in emissierechten voor brandstofdistributie voor wegvervoer en gebouwen (ETS II) worden ingevoerd.

Sociaal Klimaatfonds

Om eventuele sociale gevolgen van de ETS-herziening aan te pakken, stelt de Europese Commissie voor een “Sociaal Klimaatfonds” (Social Climate Fund, SCF) in te voeren. Het Fonds beoogt de financiering van tijdelijke directe inkomenssteun voor kwetsbare huishoudens mogelijk te maken, en maatregelen en investeringen te ondersteunen die de emissies in het wegvervoer en de bouwsector verminderen.

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid