'Miljarden opleidingsgeld onbenut, werk aan de winkel voor leercultuur'

29 JAN 2024 13:14 | Goldschmeding Foundation
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Peter Brouwer

Aanleiding:
Miljarden blijven liggen: bijna helft scholingsbudget niet uitgegeven

Jaarlijks blijft meer dan 1,5 miljard euro aan opleidingsbudget onbenut, laat werkgeversvereniging AWVN zien. Dit komt bijvoorbeeld door werkdruk en het feit dat werknemers het lastig vinden om een specifieke opleiding te kiezen. Dat is verontrustend, want deze middelen zijn hard nodig voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

De werkgever moet hier actief aandacht aan gaan besteden en met de werknemer meedenken over loopbaanontwikkelingen. Het niet benutten van opleidingsbudgetten raakt niet alleen individuele werknemers, maar ook de bredere inzetbaarheid van personeel. Vooral voor mensen die fysiek zwaar werk verrichten, is het belangrijk om verder vooruit te denken en preventieve actie te ondernemen. Werkgevers spelen hierin een essentiële rol, zij kunnen uitval voorkomen door hun medewerkers tijdig te informeren en ontwikkeling te stimuleren.

Met de projecten die we als Goldschmeding Foundation ondersteunen, willen we een leercultuur stimuleren. Om duurzaam aan het werk te blijven in een snel veranderende samenleving is het cruciaal dat mensen ook zelf bewust zijn van de mogelijkheden van omscholing en bijscholing. Zij moeten vervolgens de ruimte krijgen, in tijd en geld, om zich te ontwikkelen. En ondersteund worden in het maken van de keuze voor het ontwikkelen van vaardigheden die juist in de toekomst van waarde zijn.

Geld lijkt er in voldoende mate zijn. Aan werkgevers daarom de taak om mensen tijd te gunnen voor hun ontwikkeling en daarbij ook richting te bieden. Het voorstel van Eefje Brul van AWVN om ambassadeurs in te zetten die een cursus of opleiding hebben gevolgd, kan een hele effectieve manier zijn om anderen te inspireren en bewustwording te creëren over de waarde van bijscholing. 

Laten we gezamenlijk werken aan de leercultuur in Nederland. Een arbeidsmarkt waarin blijvende ontwikkeling omarmd wordt, is cruciaal voor de veerkrachtigheid van zowel werknemers als werkgevers.

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen