Industrial Heat & Power brengt oplossingen voor de industriële energietransitie

03 OKT 2022 09:20 | Diederik Jansen - 54events

Tijdens de Nationale Energie Week 2022 – vanaf dinsdag 11 oktober

Energietekorten, prijsstijgingen en leveringsonzekerheid. Woningnood en de stikstofcrisis. Hardnekkige maatschappelijke vraagstukken, die van invloed zijn op de gehele maatschappij. Toch laat wetgeving ogenschijnlijk lang op zich wachten. En als die er dan is, lijkt handhaving in de praktijk soms lastig. Afgaand op de dagelijkse berichtgeving lijkt Nederland tot op het bot verdeeld en lijken oplossingen ver te zoeken.

Nationale Energie Week 

Heel anders is dat beeld op de vakbeurs Industrial Heat & Power, tijdens de Nationale Energie Week in Den Bosch. Honderden exposanten tonen duurzame oplossingen en voor de tienduizenden zakelijke bezoekers is het verbeteren van Nederland dagelijkse kost. Van emissieloos transport tot duurzame warmte. Van industriële woningbouw tot CO2-reductie in de industrie. De oplossingen zijn er. Bewezen én kostenefficiënt.

Energie besparen door efficiënter werken

De prijsstijgingen en de door het Rijk opgelegde emissiereducties maken de urgentie voor het besparen en duurzaam opwekken van energie in de industrie groter dan ooit. FME, belangenbehartiger voor Nederlandse techbedrijven, en kenniscentrum VEMW zetten met Project 6-25 in op de reductie van zes megaton CO2 in 2025 in de sector.

Industrial Heat & Power

Wat ervoor nodig is? Het klinkt eenvoudig en dat is het misschien ook wel: efficiënter werken. Hoe, leert en ziet men van 11 tot en met 13 oktober op Industrial Heat & Power, één van de vier vakbeurzen tijdens de Nationale Energie Week, in de Brabanthallen.

Duurzaam opwekken niet zo moeilijk

Met de inzet van sensoren, data en kunstmatige intelligentie zijn grote ingrepen in fabrieken overbodig. Ook terugwinning van restwarmte, de inzet van warmtepompen, hybride boilers, energie-efficiënte magneetkoppelingen en voorspelbaar onderhoud doen een duit in het zakje. Het inhoudelijke programma en de exposanten op de beursvloer van Industrial Heat & Power, dé beurs voor industriële energievoorziening, geven het gewenste duwtje in de rug.

De beurs als aanjager van kennisuitwisseling en samenwerking

Elektrificatie is één van de mogelijke transitiepaden om tot een duurzame energievoorziening te komen, CO2-neutraal te produceren en onafhankelijk te zijn van Russisch of Gronings gas. En ook isolatie behoort tot dit palet. De beroepsvereniging voor energiedeskundigen FedEC en VIB, vertegenwoordiger van de technische installatiesector, nemen op de beurs deel aan een besloten ontbijtsessie om kennis uit te wisselen en als gevolg daarvan de markt nog optimaler te bedienen. De praktische oplossingen zijn op de beursvloer beschikbaar.

Stoom op stoom

Stoom is een veel toegepaste warmtedrager binnen de industrie, die in de meeste gevallen nog wordt geproduceerd met een aardgasgestookte stoomketel. In het kader van de energietransitie zal deze manier van warmteproductie een forse verandering moeten ondergaan. Naast inzet van alternatieve brandstoffen, isolatie en andere energiebesparende maatregelen, speelt ook hier elektrificatie een rol. Tenminste, als het elektriciteitsnet meewerkt.

Netcongestie

Want in Nederland is sprake van netcongestie, overbelasting dus. Het huidige net is niet ontworpen op de nieuwe dynamiek in vraag en aanbod die ontstaat. Is netcongestie de rem op de ontwikkeling van elektrische oplossingen? Industrial Heat & Power voorziet bezoekers van relevante informatie én van mogelijke antwoorden, zoals noodstroom.

Waterstof, een niche of de oplossing voor alles?

Waterstof lijkt intussen het codewoord voor alle problemen in de industriële energietransitie. De werkelijkheid daarentegen, is iets weerbarstiger: groene waterstof is voorlopig nog beperkt beschikbaar en mede daardoor kostbaar en opslag van waterstof is nog geen bewezen technologie.

Dutch Hydrogen Days

Voor de organisator van Industrial Heat & Power reden genoeg om de Dutch Hydrogen Days in het leven te roepen. Deze worden tijdens de Nationale Energie Week georganiseerd, waarbij de dinsdag (11 oktober) tijdens de gelijktijdige vakbeurs Zero Emission | Ecomobiel in het teken staat van waterstof in mobiliteit. Woensdag 12 november staat waterstof in de gebouwde omgeving op het programma tijdens Vakbeurs Energie en op donderdag 13 oktober worden bezoekers meegenomen in de mogelijkheden van waterstof in een klimaatneutrale industrie in 2050.

Meer binnen deze rubriek