'Totale economische lockdown dreigt als Europees Parlement Natuurherstelwet aanneemt'

12 JUL 2023 09:36 | Europees Parlement

Dit is een expertquote van Robert Roos, Europarlementariër namens JA21 en vicevoorzitter van de ECR-fractie in het Europees Parlement.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: Spanning in Brussel: nek-aan-nekrace richting cruciale stemming Natuurherstelwet

Terwijl Nederland met Rutte en de val van het kabinet bezig is, stemt het Europees Parlement vandaag over de Natuurherstelwet van Frans Timmermans. Voor Nederland is dat de allerbelangrijkste stemming van deze hele Parlementstermijn. Want als deze wet wordt aangenomen, dreigt voor ons land een totale economische lockdown.

Het kabinet, dat in Nederland de boeren de duimschroeven aandraait, stemde in de Europese Raad tegen dit voorstel. Uitvoering geven aan deze wet zou "in een klein en dichtbevolkt land als Nederland een enorme inspanning vergen". Nederland zou er "niet of nauwelijks aan kunnen voldoen". Maar een meerderheid stemde voor. Nu ligt het voorstel in Straatsburg.

Heel Nederland wordt door deze verordening een 'Natura 2000-gebied'. Dat wil zeggen: de verplichting dat de natuur niet verder mag verslechteren, gaat niet alleen voor erkende natuurgebieden gelden, maar voor héél Nederland.

Verder moeten erkende natuurgebieden op zee en in meren worden 'hersteld': in 2030 minimaal 30 procent, in 2040 minimaal 60 procent en in 2050 minimaal 90 procent. Provincies aan de kust en het IJsselmeer, waar miljoenen Nederlanders wonen en werken, kunnen hun borst dus natmaken.

Iedereen is voor de natuur. Maar dit voorstel is niet haalbaar voor Nederland. Een stikstofcrisis in het kwadraat dreigt. Voor Nederland is het van het allergrootste belang dat het Europees Parlement ertegen stemt.

Meer binnen de rubriek Politiek en overheid