Pride Vignetten voor bezoekers met boot in verkoop op 1 juli 2024

26 JUN 2024 13:56 | Stichting Pride Amsterdam

Amsterdam, 26 juni 2024

Voorbereiden en aftellen tot 27e editie Canal Parade

Bezoekers die met een eigen boot de 27e editie van de wereldberoemde Canal Parade langs de route meewillen maken kunnen weer een Pride Vignet aanschaffen. Met deze vignetten wordt de toegang tot het evenementengebied gereguleerd en zijn boten verzekerd van een ligplaats. De verkoop start maandag 1 juli om12.00 uur via botenparade.nl. Op deze site is ook alle informatie te vinden over de verschillende zones en vakken waaruit men kan kiezen. In voorgaande jaren waren de beschikbare vignetten altijd snel uitverkocht.

Iedereen die met een boot langs de route van de botenparade wil liggen heeft een Pride Vignet nodig en stemt daarmee in met de huisregels. Dit vignet zorgt voor een soepeler verloop van de Pride en minder overlast voor de buurt.“Sinds 2019 werken we met vignetten tot tevredenheid van bezoekers en bewoners,” aldus Lars Brunnhoff coördinator van de Pride Vignetten. Maandag 1 juli kunnen mensen om 11.30 uur in de digitale wachtrij plaatsnemen en om 12.00 uur wordt alles in de wachtrij door elkaar gehusseld zodat iedereen gelijke kans heeft om een ticket te kopen. “Onze ervaring leert dat er veel vraag is om met een bootje langs de route te liggen, maar het aantal plaatsen is beperkt. Dus op is op.”

Pride Vignetten via www.botenparade.nl

De hele route is ingedeeld in 5 zones die weer onderverdeeld zijn in vakken. Op www.botenparade.nl kunnen bezoekers op een eenvoudige wijze kiezen waar ze willen liggen. Dat gaat volgens een strakke procedure. Voor woonbootbewoners geldt een aparte procedure. Zij kunnen voor hun sloep een speciaal woonbootbewonersticket aanvragen. Op de website staat uitgelegd wat zij moeten doen en aanleveren bij de Pride-organisatie. De kosten voor een Pride-vignet variëren en zijn afhankelijk van de grootte van de boot. Deze bijdrage is bedoeld ter dekking van de kosten en start bij € 55,- voor de kleinste boten.

Op de gehele route zal er vanaf dinsdag 30 juli 23:59 uur een algeheel afmeerverbod gelden en vanaf vrijdag 2 augustus 16:00 uur een invaarverbod. Boten die op dat moment in de route liggen, worden door de waterdiensten van de gemeente weggesleept en naar een bewaarhaven gebracht. Kosten hiervoor moeten door de booteigenaar worden betaald. Alleen sloepjes behorende bij woonboten mogen blijven liggen, mits deze voorzien zijn van het juiste ‘woonbootbewonersvignet’.

Thema 2024: TOGETHER

In een polariserende samenleving komt de LGBTQIA+ community soms onbedoeld tegenover elkaar te staan. Maar juist in deze tijd waarin regenboog-identiteiten (inter)nationaal onder druk staan en we vrijheden verliezen, is het belangrijk naast elkaar te staan. Samen sterker, ondanks onze verschillen en dankzij onze verschillen. We hebben elkaar nodig; ongeacht of iemand tot onze community behoort of een bondgenoot is. Ongeacht of we onze persoonlijke uitdagingen meemaken op het platteland of in de stad, op ons werk of bij onze familie. Met Pride Amsterdam vieren we de boodschap van liefde voor onze dierbaren, maar ook de liefde voor hen die verder van ons afstaan, maar met vergelijkbare uitdagingen te maken krijgen vanwege hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit en expressie, of diversiteit in geslachtsontwikkeling. TOGETHER in Pride. Voor onszelf én voor de ander.

Pride Amsterdam vindt plaats van 27 juli tot en met 4 augustus 2024. De 80 deelnemende boten voor de aankomende editie van de Canal Parade op zaterdag 3 augustus zijn al volop bezig met de voorbereidingen om het eenonvergetelijke editie te maken. Meer informatie is te vinden op https://pride.amsterdam/

Meer binnen de rubriek Algemeen nieuws