'Zonder overheidsstimulatie is circulaire economie ten dode opgeschreven'

19 MRT 2024 10:09 | MVO Nederland
Dit is een expertquote via ANP Expert Support

Wouter Scheepens

Aanleiding:
Plasticrecyclers kloppen aan bij kabinet om banen te redden

De week van de circulaire economie is nog niet voorbij, of recyclingbedrijven worden genoodzaakt een brandbrief naar het kabinet te sturen. Door concurrentie van goedkoop nieuw plastic staan banen op de tocht en gaan bedrijven failliet. 

Deze tendens in plasticrecycling is tekenend voor de circulaire economie in het algemeen. Niet voor niets zien we dat circulariteit dit jaar lager scoorde in de Nieuwe Economie Index. De overheid moet daarom niet alleen de voorstellen van de plasticsector ter harte nemen, maar circulaire businessmodellen in brede zin stimuleren.

Verlaag de belasting op producten gemaakt van gerecycled en circulair materiaal en op reparatie en tweedehandsproducten. En verschuif de belasting op arbeid naar die op grondstoffen en uitstoot. Zo wordt reparatie en hergebruik voordeliger dan nieuw kopen. Stel daarbij concrete, afrekenbare doelen met een duidelijk tijdspad, minimumeisen per sector en zorg dat er voldoende financiële middelen zijn. Alleen dan komen we tot een circulaire economie. 

Meer binnen de rubriek Klimaat, milieu en duurzaamheid