'Onbegrijpelijk dat UWV pleit voor meer arbeidsmigranten'

25 OKT 2023 12:22 | Goldschmeding Foundation

Dit is een expertquote van Peter Brouwer, Programmamanager Inclusieve Arbeidsmarkt, Goldschmeding Foundation.

U kunt dit bericht, of delen hiervan gebruiken op uw kanalen, met vermelding van de naam van de expert en organisatie. Aanleiding: UWV: Meer arbeidsmigratie nodig door groot personeelstekort | Economie | NU.nl

Dat nu juist het UWV, bij monde van bestuurslid Nathalie van Berkel, pleit voor arbeidsmigratie wekt verbazing. Naast de nog altijd hoge inflatie en stijgende kosten bezorgen personeelstekorten op de arbeidsmarkt ondernemers grote zorgen.

De vergrijzing en opgaande conjunctuur zal de krapte de komende jaren alleen maar verder doen toenemen, dus logisch dat werkgevers naar alle mogelijkheden kijken om de krapte te lijf te gaan. En dan kan ook arbeidsmigratie een oplossing zijn.

Maar laten we niet vergeten dat er nog altijd ruim een miljoen mensen in Nederland wel wíllen werken, maar nu niet meedoen op de arbeidsmarkt. De 150.000 mensen met een werkloosheidsuitkering bijvoorbeeld, of de 830.000 mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. En voor al deze mensen is nota bene het UWV verantwoordelijk op het gebied van werk en inkomen. Hoe kan het dan zijn dat er juist door het UWV nu wordt gepleit voor arbeidsmigratie?

Op de website van UWV staat: “Elke dag spant UWV zich in voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen.” Laat daar dan ook alle aandacht naar uitgaan. Zorg ervoor dat alle mensen in Nederland die kunnen en willen werken, ook daadwerkelijk mee kunnen doen. En wellicht is het daarnaast ook nog noodzakelijk dat er arbeidsmigranten naar Nederland komen, maar zolang er nog zoveel mensen zijn die een uitkering ontvangen, lijkt me dat niet de oplossing waar UWV nu haar energie op zou moeten richten.

Naast arbeidsmigratie wordt ook investeren in technologie door UWV als oplossing genoemd. Het voorbeeld van zelfscankassa’s is dan wel ongelukkig gekozen. Hierdoor verdwijnt een baan en wordt de krapte inderdaad iets minder.

Er zijn inmiddels echt mooiere voorbeelden van technologie te opperen, waardoor mensen met een arbeidsbeperking bepaalde werkzaamheden kunnen uitvoeren. Denk aan digitale werkinstructies voor mensen met verstandelijke beperkingen, of exoskeletten om fysiek werk te ondersteunen. Hierdoor verdwijnen er geen banen, maar kunnen mensen die nu een uitkering krijgen, aan het werk. Een oplossing, die veel beter past bij de missie van UWV, lijkt mij.

De krapte op de arbeidsmarkt is een groot en blijvend probleem op de Nederlandse arbeidsmarkt. Van UWV verwacht ik dat zij hun energie en capaciteit inzet om mensen vanuit een uitkering aan het werk te krijgen. Andere oplossingen, waaronder arbeidsmigratie, kunnen door andere partijen verkend worden. Als ik naar de schoenmaker ga, verwacht ik ook dat die mijn schoenen maakt en me niet doorverwijst naar de schoenenwinkel voor een nieuw paar.

Meer binnen de rubriek Arbeidsmarkt en ondernemen